KOLESTEROL OG STATINER

I de siste 40-50 år har legestanden presisert hvor farlig høyt kolesterol er. Spesielt LDL er betegnet som det farlige kolesterolet og HDL som det gode. 

Hverken LDL eller HDL er kolesterol. De er begge en type proteiner som frakter vårt kolesterol rundt i kroppen. HDL er «High Density Lipoprotein».  Det frakter «brukt» kolesterol fra kroppen vår til leveren for at det skal brytes ned. Derfor blir det sett på som det «gode kolesterolet». LDL er «Low Density Lipoprotein». Det frakter nytt kolesterol fra leveren ut til cellene i våre organer. Dette kolesterolet utfører mange oppgaver i kroppen vår. Uten dette kunne vi ikke leve. Noe av dette kolesterolet går til blodet i årene våre, hvor det søker å lege infeksjoner og skader i disse. Det er her problemet med hjerteinfarkt oppstår, fordi kolesterolet legger seg som en plate på det infiserte området i den hensikt å lege skaden. Derved skapes trangere passasje i årene og kanskje utløses en blodpropp. Derfor kalles dette det «farlige kolesterolet», til tross for at det utfører en livsviktig oppgave; å lege skader. Lipoproteinet er altså transportsystemet for levering og henting av kolesterol mellom  leveren og cellene i kroppen. 

Så kan en spørre, er kolesterolet årsaken til hjerteinfarkt og hjerneslag? Svaret er nei. Det er sårdannelser og skader i blodårene som er årsaken. Kolesterolet er bare verktøyet, som først leger disse skadene, og deretter løsner og forårsaker tetning av årer.

Hva er så årsaken til skader i årene? Sukker, er hovedårsaken!!!! Inntak av for mye sukker skaper grunnlaget for infeksjoner i blodårene våre og i kroppen forøvrig.

Kroppen produserer ca. 2000 mg kolesterol i døgnet.  Behandling med statiner sørger for en lavere produksjon av kolesterol, ved at et enzym, som er nødvendig for å produsere kolesterol, blir hemmet av statiner. Det å kunstig senke nivået av kolesterol har konsekvenser. Det er kjent at medisinering med statiner har flere bivirkninger; svekket hukommelse, muskelsmerter og øket risiko for sukkersyke. Hjernen vår består av svært mye kolesterol som omkranser nervetrådene og beskytter de. Å innta medikamentet statiner fører jo til redusert hukommelse hos mange. Kanskje nettopp fordi mangel på tilførsel av friskt kolesterol fra leveren ikke kommer frem til nervetrådene i hjernen? Viktige deler av kroppen vår består av kolesterol, så som cellevegger og hormoner, spesielt de som styrer vår sexlyst, kjønnshormoner. Medisinering med statiner fører også til stivhet i muskelmassen, fordi kolesterolet besørger smøring av disse, og medisineringen forhindrer tilførsel av nødvendig kolesterol. Et forhøyet nivå av LDL proteiner betyr vel at mere kolesterol kan fraktes fra leveren og ut til legemet vårt, for å gjøre en livsviktig jobb? Det hjelper lite, når statiner begrenser produksjonen av kolesterolet.

560 000 nordmenn medisineres med statiner i dag. En artikkel i BMJ (British Medical Journal) hevder at kolesterol er en av kroppens viktigste molekyler og kan blant annet forhindre utvikling av kreft, infeksjoner og muskelsmerter. Forskere har registrert en gruppe på 70 000 mennesker fra flere land, med alder over 60 år, med høyt LDL, og som døde av hjertesykdom. 92% levde lenger uten medisinering av statiner enn de som ble medisinert. I Norge har flere hundre personer alvorlige lidelser påført ved medisinering av statiner. Til tross for dette hevder Statens legemiddelverk at risikoen er større ved ikke å medisinere.

Innholdet i denne artikkelen bør ikke brukes som grunnlag for medisinering. Ta med artikkelen til legen din og få hans vurdering. 

Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com

Relaterte artikler