Influensasesongen herjer

Hver vinter kommer influensaen snikende. I gjennomsnitt dør 900 mennesker av influensa hvert år, de fleste av dem eldre. Selv om yngre mennesker fint klarer seg gjennom influensasesongen, er den likevel årsak til enorme fraværstall og sykelønnsutbetalinger hvert år. Nå har japanske Shinogi & Co utviklet en ny pille som ifølge firmaet tar knekken på influensa på ett døgn. Medisinen forventes å være på markedet i Japan allerede i mars, skriver Bloomberg.

Ifølge avisen skal firmaet søke godkjennelse i USA og Europa i sommer, og medisinen kommer derfor i hyllene tidligst neste vinter. Medisinen skal gi effekt for både influensa A og influensa B, og har i kliniske forsøk vist seg å ha bedre effekt enn Tamiflu. De fleste land har bare ett eller to tilgjengelige antivirale medikamenter mot influensa. Ved behandling over flere dager, er det risiko for utvikling av resistens. Nye medikamenter med andre virkemåter enn dem vi har i dag, er derfor kjærkomment, melder Legemiddelverket.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler