Færre dør av kreft og hjerte- og karsykdommer

Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer er mer enn halvert på 20 år, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) tall om dødsårsaker for 2016, som nylig ble offentliggjort. Risikoen for kreft er også redusert med rundt 16 prosent. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har fra 2000 til 2016 gått ned fra 515 til 245 per 100 000 nordmenn, mens kreft er redusert fra 288 til 242. Ifølge FHI skyldes dette blant annet mindre røyking, og at behandlingen har blitt bedre for mange sykdommer. I forhold til folketallet som stadig øker, har vi færre dødsfall per år enn før. Det betyr at nordmenn blir stadig eldre.

Forventet levealder for dem som blir født i Norge i dag er 80,6 år for menn og 84,2 år for kvinner. Fem år tidligere var tallene henholdsvis 79 og 83,5 år. Mens risikoen for kreft går nedover, fortsetter dødeligheten av demens og øke. Dette skyldes hovedsakelig at stadig flere blir gamle nok til å utvikle en demenssykdom, dels at legene ser ut til å ha blitt flinkere til å føre demens som diagnose på dødsmeldingen, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Folkehelseinstituttet.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler