Sikrer fotgjengere og syklister

Kommunen mottar bidrag fra fra FEDER-fondet på drøye 440 000 euro for å gjennomføre flere mobilitetsprosjekter som knytter området l’Albir med resten av kommunen. Blant annet skal disse pengene brukes til å bygge en gangbro over riksveienN-332, slik at forgjengere heretter skal slippe å riskikere liv og helse for å komme over. Beløpet fra dette EU-fondet dekker halvparten av utgiftene, resten må kommunen bidra med. Alfaz er dermed den kommunen i Valencia som har fått mest støtte fra FEDER.

Kommunen har allerede en løsning på dette historiske problemet som med tiden har vokst proposjonalt med mer trafikk og flere fotgjengere og syklister. Hele det såkalte «Albirkrysset» fremstår som et lite mareritt for mange trafikanter.  Det totale budsjettet til prosjektet beløper seg til 887.279 euro,  og inkluderer i tillegg bedre tilgjengelighet av offentlig transport og nye bussholdeplasser. Borgmester Vicente Arques kunngjorde  at, ifølge beregningene, skal arbeidene begynne  i slutten av åre eller i begynnelsen av det neste. Han sa at dette  handler ikke bare om gjennomføring bedre infrastryktur i kommunen, men gir også en mer ansvarlig og respektfull bruk av offentlig transport, og fremmer transportmidler som sykling, som en sunn livsstil.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler