Mercadona vil øke lønningene

Mercadona, distribusjonslederen i Spania og selskapet som sysselsetter flest folk i Spania, har besluttet å heve lønnen til hele arbeidsstyrken (93 000 arbeidere) fra 1. januar 2022 basert på KPI (inflasjonen) ved utgangen av 2021 , som trolig vil ligge på rundt 5 %, ifølge avisen Expansion i dag.

Den valencianske gruppen ledet av Juan Roig blir det første selskapet som iverksetter tiltak slik at de ansatte ikke mister kjøpekraft. Mercadona er selskapet som sysselsetter flest mennesker i Spania , med en arbeidsstyrke som nådde 93 300 ansatte i 2020 . Selskapskilder forklarer at oppgangen vil være basert på KPI. «Per i dag kan vi ikke forsikre at økningen i KPI vil være på 5% ved utgangen av året. Det vi kan si er at Mercadona, som det gjør og alltid har gjort, kommer til å øke lønnen til sine arbeidere iht. til akkumulert KPI ved utgangen av året», forklarer de fra selskapet.

Distribusjonsgruppen øker lønnen til sine ansatte hvert år basert på KPI.» Når vi vet det, vil vi fortsette å bruke det slik at våre arbeidere ikke mister kjøpekraft. Det er vårt ansvar som et sosialt ansvarlig selskap å fortsette å ta initiativer for å tilfredsstille menneskene som utgjør våre ansatte,» påpeker de. Inflasjonen endte i november på 5,6 %, det høyeste nivået siden 1992, hovedsakelig på grunn av økningen i prisene på elektrisitet og mat. Mercadona har alltid vært stolt av å ta vare på sine arbeidere. Under pandemien ga selskapet  dem en bonus for å takke dem for den ekstra innsatsen de gjorde. Konsernet tilbyr en fast kontrakt til alle sine ansatte. Disse går inn med en minstelønn i løpet av det første året på 1 338 euro brutto per måned), som tilsvarer 1 198 euro netto per måned. Selskapet bruker automatisk lønnsøkninger til sine ansatte i løpet av de fire første årene av ansettelse i selskapet.

Relaterte artikler