Storkontroll mot promille før jul

 Trafikkdirektoratet lanserer en ny spesiell overvåkings- og kontrollkampanje for å forhindre promillekjøring med mer enn 20 000 daglige alkohol- og narkotikakontroller. Halvparten av de omkomne sjåførene som ble obdusert testet positivt for alkohol eller andre rusmidler. Alkohol- og narkotikabruk var til stede i 27 % av dødsulykkene i 2020.

Sammen med helligdagene for denne langhelgen i desember, lanserer DGT Generaldirektoratet for Trafikk frem til neste søndag den 12. en ny kampanje der mer enn 20 000 daglige alkohol- og/eller narkotikakontroller vil bli utført med mål om å intensivere årvåkenhet for risikoen forårsaket av inntak av disse stoffene sammen med kjøring. Denne typen kampanjer er fortsatt nødvendig siden alkohol i 2020 forble den nest mest samtidige faktoren i dødelige trafikkulykker som skjedde gjennom hele året, og var tilstede i 27 % av disse, kun bak distraksjoner. Denne prosentandelen representerer også en økning på 2 prosentpoeng sammenlignet med 2019-tallene.

For alt dette vil både agentene fra Guardia Civil Trafico så vel som de fra det lokale politiet i kommunene med mer enn 25 000 innbyggere som DGT  har invitert til å delta i kampanjen, etablere forskjellige sjekkpunkter, på alle typer veier og til enhver tid på døgnet, med mål om å hindre at personer som har fått i seg alkohol eller brukt narkotika kan sirkulere på veiene. I følge «la Memoria de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales en accidentes de tráfico» i 2020, av de totalt 597 sjåførene som døde i trafikkulykker og underkastet obduksjon og toksikologisk analyse, ga nesten 49 % av dem (291) positive resultater for alkohol, narkotikamisbruk og/eller psykotrope stoffer.

Rapporten er utført av Nasjonalt institutt for toksikologi og rettsvitenskap i samarbeid med Nasjonalt trafikksikkerhetsobservatorium (ONSV) i Generaldirektoratet for Trafikk (DGT), og for første gang har analysene utført av dette instituttet  blitt lagt til de utført av fire institutter for juridisk medisin og rettsmedisinske vitenskaper (Catalonia, Baskerland, Aragon og Murcia), som gjør det mulig å ha data fra alle de autonome samfunnene i det nasjonale territoriet. Dataene viser at alkohol fortsatt er det stoffet som konsumeres mest av avdøde sjåfører, etterfulgt av kokain, cannabis og psykotrope stoffer. Ved å sammenligne dataene fra de siste 10 årene kan man se en generell stigende trend i forbruket av alle disse stoffene, spesielt bemerkelsesverdig når det gjelder narkotika (7,6 % mer). I tillegg økte i fjor også antall fotgjengere som ble drept i påkjørseler med positive resultater for alkohol, narkotika og/eller psykofarmaka, isolert eller i kombinasjon med hensyn til 2019. Av de 136 fotgjengerne som døde ette å bli påkjørt i en trafikk ulykke og utsatt for obduksjon, ga vel 41 % (56) positive resultater.

Trafikkdirektoratet insisterer nok en gang på å huske at den eneste sikre raten er 0,0 % siden, selv med BAC-nivåer innenfor de lovlige marginene, kan risikoen for å forårsake en ulykke øke.  I trafikk- og trafikksikkerhetsloven som ble godkjent i Kongressen sist torsdag, ble alkoholsatsen 0 innført, både i blod og i utåndingsluft for mindreårige sjåfører. Grensen på 0,5 promille i blodet (0,25 utåndet pust) står fortsatt ved lag.  Blir du tatt med en promille i blodet på mellom 0,5 og 1,0 vanker det 500 euro i bot og 3 punkter tap i førerkortet. Har du mellom 1,0 og 2,0 får du 1000 euro i bot og 6 punkters tap. 

Kilde Ahora Marina Baixa

Relaterte artikler