Dommere blokkerer Bidens vaksinemandater

blue, white, and red flag

 En føderal dommer stanset den 29. november Biden-administrasjonens COVID-19-vaksinemandat for helsepersonell, selv om kjennelsen kun gjelder 10 stater. Mandatet, som ble kunngjort tidligere denne måneden av Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), krevde at omtrent 17 millioner arbeidere skulle vaksineres eller miste jobben.

Men CMS mangler autoritet til å pålegge et så bredt mandat, fastslo den amerikanske distriktsdommer Matthew Schelp, en Trump-utnevnt dommer. «Saksøkere vil sannsynligvis lykkes med argumentet om at Kongressen ikke har gitt CMS myndighet til å vedta den aktuelle reguleringen her,» skrev Schelp i en 32-siders kjennelse beordret  en foreløpig forføyning. «Kongressen ga ikke klart CMS tillatelse til å vedta dette politisk og økonomisk omfattende, føderalismeforandrende og grensepressende mandatet, som Høyesteretts presedens krever.»

Forespørselen kom fra Missouri og ni andre stater, som hevdet at mandatet for helsepersonell var ulovlig delvis fordi det var vilkårlig og lunefullt, noe som er forbudt i henhold til Administrative Procedure Act. Schelp var gjentatte ganger enig med saksøkerne, og fant at mandatet var vilkårlig og lunefullt av flere grunner, inkludert CMS «mangler bevis som viser at vaksinasjonsstatus har en direkte innvirkning på spredning av COVID i mandatets dekkede helsetjenester.» Dommeren avviste også byråets argument om at det omgikk krav om å varsle og gi kommentarer til et foreslått tiltak fordi COVID-19-pandemien utgjør en nødsituasjon. CMS ventet nesten to måneder etter å ha kunngjort mandatet før de la ut teksten og forsinket implementeringen ytterligere en måned, bemerket Schelp. Byrået ventet også mer enn 10 måneder etter at to COVID-19-vaksiner ble godkjent av legemiddelregulatorer for å pålegge mandatet.

«Selv om dagens kjennelse er en seier, er det mye mer arbeid som må gjøres,» sa Missouris statsadvokat Eric Schmitt, en republikaner, til journalister i Columbia. «La meg klargjøre: Kontoret mitt vil ikke trekke seg tilbake i denne kampen. Jeg vil fortsette å presse tilbake hvert steg på veien om den tyranniske politikken til regjeringen som vi har sett, hver eneste gang og på alle regjeringsnivåer.» 

En talsperson for CMS fortalte Epoch Times i en e-post at byrået er klar over kjennelsen og vurderer den. «CMS vet at alle som jobber i helsevesenet ønsker å gjøre det som er best for pasientene deres for å holde dem trygge. Og helsepersonell har en spesiell etisk og profesjonell plikt til å beskytte sine pasienter,» sa talspersonen, og la til at mandatet «adresserer risikoen for uvaksinerte helsepersonell til pasientsikkerhet og gir stabilitet og enhetlighet i hele landets helsevesen.» Kjennelsen gjelder i Missouri, Nebraska, Alaska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, South Dakota, North Dakota og New Hampshire. En foreløpig forføyning er et midlertidig tiltak ettersom saken går gjennom domstolene. Forbudet kan bli permanent eller kan til slutt bli opphevet.

«Dette er viktig for helsepersonell i Nebraska, spesielt sykehus på landsbygda som sto overfor alvorlige konsekvenser på grunn av dette mandatet,» sa Nebraskas statsadvokat Doug Peterson, en republikaner, i en uttalelse. «Dagens kjennelse forhindrer umiddelbart håndhevelse av mandatet. Selv om vi forventer at den føderale regjeringen vil søke umiddelbar gjennomgang av den åttende kretsen, er vi sikre på at analysen fra rettssaken vil bli bekreftet.»

I en annen rettsavgjørelse har   Circuit Court of Cole County, Missouri ved dommer Daniel R. Green avgjort at alle restriksjoner og mandater pålagt av Department of Health and Senior Services som svar på Wuhan-koronaviruset (Covid-19) er ulovlige. I sin avgjørelse uttalte Green utvetydig at «helsebyråkratenes luner» ikke erstatter representativ regjering som fastsatt i grunnloven. Dette betyr at statlige lovgivere, ikke uvalgte offentlige helsetjenestemenn eller utøvende politikere, er de som skal ta beslutninger på vegne av «Vi Folket.»

«Denne saken handler om hvorvidt Missouris Department of Health and Senior Services (DHSS) forskrifter kan avskaffe en representativ regjering i opprettelsen av folkehelselover, og om den kan autorisere nedleggelse av en skole eller forsamling basert på den uhindrede mening fra en uvalgt tjenestemann, » heter det i vedtaket. «Denne retten finner det ikke mulig.» Alle folkehelsepåbud i Missouri ble pålagt i klart brudd på den tradisjonelle maktfordelingen mellom den lovgivende og den utøvende makten. Missouri-grunnloven avgrenser tydelig at statens lovgiver ikke kan overgi sin makt til å lage en lov til en ikke-valgt byråkrat.

Konstitusjonelt sett kan ikke dette skje i noen stat. Missouri er bare den første som tar den avgjørelsen i en domstol. «Skilling av makt mellom de tre grenene av regjeringen – lovgivende, administrative, rettslige – er grunnleggende for bevaring av frihet,» heter det videre i avgjørelsen. «DHSS-forskrifter bryter vårt tre-grenede styresystem på måter som en samfunnsstudent på ungdomsskolen vil anerkjenne fordi de legger opprettelsen av ordre eller lover, og håndhevelse av disse lovene, i hendene på en ikke-valgt administrativ tjenestemann.»

 Det staten Missouri i hovedsak gjorde var å delegere regelmakt til et administrativt byrå, som deretter overførte bred regelmakt til en ikke-valgt administrativ tjenestemann. «Denne typen dobbel delegering, som resulterer i lovutforming av en administrativ enhet, er en utillatt kombinasjon av lovgivende og administrativ makt,» fant retten. Alle edikter angående covid-influensaen i delstaten Missouri bryter med klausulen om lik beskyttelse, og gir uvalgte byråkrater uhindret «nakne lovgivende» makt som trosser grunnloven. «Forskriftene skaper et system med statlig helsestyring som gjør at ikke-valgte tjenestemenn kan bli ansvarlige overfor noen,» sa retten.

Det viser seg at direktører for lokale helsebyråer er konstitusjonelt forbudt fra å utøve sitt eget skjønn i utstedelsen av «generelt gjeldende regler som forbyr eller krever visse oppførsel og disiplinære konsekvenser for brudd på direktørens ensidig opprettede regler.» Dette betyr at maskemandater, krav til sosial distansering, tvangsvaksinasjon og andre tilhørende tiltak er helt ulovlige både i hvordan de er dekretert og i innholdet i det de krever av «Vi Folket».

Regjeringen har gått fullstendig ut av kontroll helt siden pandemien først ble erklært, og dette er et lite skritt – men et viktig – for å gjenopprette i det minste noe av det som gikk tapt som et resultat. «En direktør for helsebyråer med myndighet til å legge ned en skole eller forsamling har en utrolig makt til å tvinge undersåttene sine til å underkaste seg,» fant retten videre. «Denne utrolige makten kan ikke lovlig legges i hendene på en byråkrat.» «Dette systemet er helt inkonsistent med representativ regjering og maktfordeling og gjør en hån av Missouri-konstitusjonen vår og konseptet om maktfordeling. DHSS-forskriften fastsatt i 19 CSR 20-20.050(3) er grunnlovsstridig og er derfor ugyldig.»

kilde: epochtimes.com- Brownstone.org

Relaterte artikler