Om kortsystemet skulle krasje

En studie finansiert av svenske MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) undersøker hva som skjer hvis betalingssystemet krasjer i verdens mest kontantfrie land. Rådene er å ha kontanter og nødvendigheter hjemme i tilfelle krise.

Da prosjektet ble startet i 2016, startet forskerne med å bygge et simuleringsmiljø i form av et spill. Et spill som siden har blitt spilt av mer enn 150 aktører fra finansnæringen, men også fra kommuner, næringskjeder, bensinstasjoner, transportnæringen og mer. I spillet lider et fiktivt samfunn av en langsiktig forstyrrelse der kortbetaling ikke er mulig på 10 dager. Spilldeltakerne har valgt hvilke tiltak som skal implementeres, og resultatene presenteres via en datasimulering.

Det er arrangert tjueen spilldager der fylkesadministrasjoner i fjorten forskjellige fylker har invitert regionale aktører til å delta. Deltakerne kan øve på hundrevis av varianter av samme scenario og dermed være forberedt på mange mulige hendelser. Det bygger bedre og tryggere kriseledere, sier prosjektleder Joeri van Laere ved Universitetet i Skövde, i en pressemelding. Ifølge MSB har prosjektet vist hvilke uventede og alvorlige konsekvenser et stopp i kortbetalinger kan ha. Men også at det er mulig å dempe krisen ved å ha et fungerende samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt, offentlig-privat og mellom ulike samfunnssektorer.

– Ved å simulere en stopp i kortsystemet har dette prosjektet fungert som en øvelse i å ta den riktige avgjørelsen hvis en slik krise skulle oppstå. Forskerne har klart å samle de viktigste aktørene i feltet og i forskjellige deler av Sverige, det er allerede en gevinst, sier Jonas Milton fra MSB. Studien har ført til at MSB anbefaler at du har kontanter i mindre valører og nødvendigheter hjemme: – MSB anbefaler privatpersoner å ha en sum penger i mindre verdi hjemme sammen med et lager av nødvendigheter. Dette øker muligheten for å takle for eksempel en lengre forstyrrelse i betalingssystemet. Imidlertid er kontanter alene ikke den eneste løsningen, men bare et supplement. Jo flere alternative måter du kan betale som privatperson, jo bedre kan du gjøre det, sier Jonas Milton på MSBs nettsider.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler