Det komplette idioti

Quiz-spørsmål: Hvilket land bygger bevisst ned sin sivile og militære beredskap, lar regjeringsmedlemmer reise på tur med usikrede telefoner og publiserer et komplett kart med våre hemmeligste installasjoner, uten at noen må stå til ansvar for det?

For alle siviliserte nasjoner burde det være en selvfølge at sikkerhet og beredskap er av det som veier tyngst. I dag trues Norge som nasjon mer av egne politikeres dumhet enn av ytre fiender. Alle som forteller at politikerne tar feil, trues til taushet og risikerer å bli straffet med oppsigelse, sosial utfrysning og endog å bli trukket for en domstol. Samtidig som  politikere ferierer med jobbmobil, inviterer etterretningsagenter inn i Stortinget og leier ut militære områder til fremmede lands etterretninger, eller lar «databehandlingssentere» operere like ved norske militære installasjoner. Alt dette er klare indikasjoner på at politikere og byråkrater ikke skjønner bæret av hva sikkerhet betyr.  

Om ikke det skulle være nok så er den siste flausen den mest alvorlige. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) publiserer nemlig komplette kart med våre hemmeligste anlegg, under påskudd av å skulle informere om droneforbud. Kartet inkluderer strengt hemmelige og skjermingsverdige forsvarsanlegg, også anlegg som har vært ukjent for offentligheten. Militære eksperter mener publiseringen, som kom 1. september i år, er skandaløs og representerer en gavepakke til fremmede etterretningstjenester. Det er faktisk ikke til å tro:  I kartbasen kan du finne regjeringens krigshovedkvarter, med nøyaktig avtegnet verneområde rundt det hemmelige fjellanlegget. En topphemmelig VLF-sender og -mottaker, en av to i Europa, som har til oppgave å kommunisere med NATOs ubåtflåte. Sentrale kommunikasjonsanlegg av kritisk betydning for Norge i en krigssituasjon. Forsvarets etterretnings- og lyttestasjoner. Alt hva Forsvaret har av luftvarsling, kommando og kontrollstasjoner fra nord til sør i Norge. En hemmelig sensorplattform som skal varsle dersom fiendlige kampfly eller bombefly er på vei mot Norge, med mer. Du snakker om å kompromittere seg selv.

Mona Strøm Arnøy

NSM mener den harde kritikken er unyansert og hviler på et dels feilaktig grunnlag. Det sier avdelingsdirektør Mona Strøm Arnøy. Hun forsvarer seg med at ordrene kommer ovenfra, dessuten er ikke alle hemmelighetene avslørt. Svaret fra Strøn Arnøy  dokumenterer at hun neppe er rett person på rett plass.  Er dette en indikator for nivået for ansatte i NSM og forsvarsdepartement er det intet mindre enn skremmende.

Så får vi se om det kommer fram hvem på toppnivå som har ansvaret for dette. Ikke det nei. Ingen vil ta ansvar.  Det vannes ut ved at utallige byråkrater har lest og godkjent dette så derfor er alt er i skjønneste orden. De har bare gjort det de har fått i oppdrag å gjøre.  Og ingen på veien forstår at dette er katastrofalt når det kommer til et lands ømmeste punkt i en krigssituasjon, nemlig operasjonssikkerheten.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler