Brahim Ghalis Spaniabesøk kan koste dyrt

Statsminister Pedro Sánchez har ifølge etteretningskilder skadet de gode forholdene mellom de spanske og de marokkanske hemmelige tjenestene ved å tillate lederen for Polisario-fronten å komme inn i Spania med falske papirer.  

Sikkerhetsnivået mot terrorisme er fortsatt på «forsterket nivå fire» på en skala fra en til fem  siden juni 2015. Samarbeidet med Marokko er essensielt for Spanias anstrengelser for å hindre nye terrorangrep.  Regjeringens feiltrinn med overføringen av lederen av Polisario-fronten til et sykehus i Logroño har blitt beskrevet av politieksperter som lettsindighet som til og med kan forverre nødvendige  sikkerhetstiltak . Innenriksdepartementet kalibrerer antiterrornivået med jevne mellomrom gjennom vurderingstabellen basert på eksterne trusler. Evalueringsorganet, ledet av statssekretæren for sikkerhet, består av representanter for det nasjonale politiet, Guardia Civil, CNI og etterretningssenteret mot terrorisme og organisert kriminalitet (CITCO). De fire statlige institusjonene som koordinerer og utvikler kampen mot terrorisme, hovedsakelig fokusert på den jihadistiske faren, er de som blir  mest berørt etter Marokkos misnøye med Spania. Dette er de som opprettholder direkte kontakt med informasjonstjenestene og Marokkos sikkerhetsapparat i utvekslingen av informasjon om fundamentalistiske nettverk og andre kriminelle organisasjoner dedikert til narkotikahandel eller handel med innvandrere.

I følge hemmelige tjenestekilder, hvis overvåkningen av  jihadistceller og overvåking av deres mest radikale aktivister skulle vare på ubestemt tid, vil sikkerheten i Spania og Europa bli alvorlig berørt. Spanske politikilder håper imidlertid at direkte kontakter mellom politiet og de hemmelige tjenestene vil fortsette å opprettholdes fordi strømmen av informasjon om antiterrorisme også gagner Marokko. Men de presiserer: «Marokkanerne samarbeider, men de har aldri tillatt oss å avhøre 11-M-terroristene som ble arrestert i Marokko .» De islamistiske angrepene i Casablanca (2003) og Madrid (2004) ble utført av den samme jihadistcellen. Det skal heller ikke glemmes at Marokko var det andre muslimske landet som flest unge mennesker dro fra- rundt to tusen, for å slutte seg til IS og at dets fundamentalister, spesielt fra Tetouan-området, har dukket opp i de mest blodige angrepene.  

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler