Verden går under i 2030!

Det mener «klimaeksperten» Greta Thunberg. Verden har hørt liknende spådommer tidligere. I 1972 i kjølvannet av 68-gerasjonen kom boken The Limits To Growth, som konkluderte med et globalt sammenbrudd i befolkningen og økonomien omkring år 2010.

I 2030 vil verden ifølge et foredrag den svenske 16-åringen holdt for en en elitekonferanse kalt «Brilliant Minds» gå under hvis utslippet av karbondioksid CO2 ikke reduseres sterkt og veldig raskt. Den gigantiske klimaindustrien som er bygget opp de siste tiårene, omfatter titusenvis av karrierer, omsetter for hundrevis av milliarder årlig, og høster inn ufattelige summer i avgifter, skatter og økte priser over hele Europa, som så omsettes i å pumpe opp den ulønnsomme klimaindustrien ytterligere, uten å oppnå noe som helst. Det er antagelig historiens største svindel, men nå har de fått et gigantisk problem i fanget: Det finnes ingen klimakrise. Naturen nekter å følge manus, og derfor tyr man til desperate midler: Barna skal skremmes.

Alle klimaspådommene de siste 20 år er gjort til skamme: Havet stiger ikke som varslet. Isbjørnen har det bra. Polene smelter ikke. Antall orkaner synker. Vi går fortsatt på ski, mens like mange eller enda flere hutrer seg gjennom vinteren. Klimaet er forbausende stabilt, faktisk med en kjølende tendens de siste tre årene, ifølge satellittmålinger. Klimaet forandrer seg i sykluser, som det alltid har gjort.

Som om ikke dét var problematisk nok, begynner ekte kunnskap om både svindleren Al Gore, klimaet og de hellige vindmøllene å spre seg i befolkningen. De uavhengige forskerne hevder at sola, havet og kosmisk stråling vil gi en lavere temperatur i tiårene fremover. Sola går mot sin svakeste fase på over hundre år, og dette vil føre til lavere temperatur på Jorda, selv om CO2-innholdet skulle øke noe.  I 2030 skulle vi derfor være i stand til å si noe mer om hvem som fikk rett.

 Siden 1998 har det ikke vært nevneverdig gjennomsnittlig global temperaturstigning selv om utslippet av CO2 har vært 500 milliarder tonn. Dette tilsvarer en økning på 8%. FN’s klimapanel, IPCC, innrømmer også at deres forskning og klimamodellering ikke kan brukes til spådommer eller prognoser langt frem i tid, men det er jo det de har gjort.  De som har ubegrenset tillit til IPPC bør være klar over at IPCC ble sammensatt ut fra nasjonalitet, etnisitet, studenter uten master, forskere uten PhD, miljøaktivister, folk med politisk agenda og andre. Noen av medlemmene som var seriøse forskere sluttet etter en tid pga. det snevre valg av forskningsområder.

Poltikerne våre har gått av skaftet og vil ha null utslipp av CO2 om få tiår. Kjære politikere, uten CO2, dør avlingene og menneskene vil dø av sult. Innen det kommer så langt vil verden oppleve hungersnød, opprør, borgerkriger og kriger nasjoner imellom. Alt for klimaet. For velrennomerte forskere sier at om alt utslipp av karbondioksid ble stanset, vil det ta 5-10.000 år å senke atmosfærens innhold av CO2 til førindustrielt nivå, bl.a. fordi vulkanene vil fortsette sin aktivitet. Det tragiske er at politikerne vil redde verdens klima ved å få slutt på bensin- og dieseldrevne kjøretøyer, båter og skip. Det virker som om politikere og andre beslutningstakere er styrt av følelser og mangel på kunnskap. De burde heller bruke tid og penger på hvordan vi kan beskytte samfunnet mot fremtidens økende nedbør, flommer og ras.

Hvis vi ser bort fra CO2 som synderen og tar for oss sola:  Den totale energiutstrålingen fra sola pr sekund tilsvarer Norges nåværende energiforbruk av alle typer energi i 600 millioner år. Selv om Jorden bare mottar en bitte liten del av dette, er innstrålingen likevel enorm. Merk forskjellen i kuldegrader når sola titter fram og den igjen går bak en sky. Det mørke havet som dekker 70% av Jordens overflate absorberer mye innstråling som varme og det fører til oppvarming av havet med følgende lavtrykksdannelse, vind og nedbør. Innstrålingen på permafrosten i Sibir og Nord-Canada, som tiner dypere og dypere, fører til enorme utslipp av metan (CH4) som har en drivhuseffekt 22 ganger effekten av CO2.

Én grad høyere lufttemperatur kan hverken varme opp kolossale vannmengder i havet eller tine permafrosten dypt. Det er det bare intens solinnstråling som kan gjøre. Klimaforsker Judith Curry sa i en høring i Representantenes Hus: «Hvis USA reduserer CO2-utslippene med 25 %, vil det forhindre en temperaturstigning på 0,03 grader C i år 2100. Det setter hysteriet i perspektiv.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler