Dødelig vaksine?

grayscale photo of man in t-shirt and watch holding smartphone

Over 4400 er døde etter å ha blitt vaksinert mot Covid 19 i Danmark, melder nettstedet  document.no. Nettstedet har fått bekreftelse på at tallene stemmer direkte fra danske myndigheter ved SSI.  (Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundhedsministeriet, hvis mission er, at «Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning»)

 Tallene fra SSI viser at 2423 personer er døde opp til 30 dager etter at de ble førstegangsvaksinert.  Ytterligere 1992  personer er døde opp til 30 dager etter de er ble ferdigvaksinert. 4415 personer er altså døde 30 dager etter å ha blitt vaksinert i Danmark. Tallene gjelder tidsperioden 27. desember 2020 til 11. mai 2021. Danmark bruker i hovedsak vaksinene fra Pfizer BioNtech og Moderna. Document har gått gjennom tallene og funnet aldersfordelingen. Her er tallene:

Alder     1.vaks. 2.vaks.   Totalt

80 + 1547 1338 2885

60-79 801 589 1390

40-59 72 59 131

22-39 3 6 9

Sum 2423 1992 4415

Ifølge Worldometer hadde Danmark registrert 2499 dødsfall med påvist smitte av Covid-19 i perioden 15. februar 2020 til 11. mai 2021. Antall med påvist smitte var 260.900. Det har vært langt flere dødsfall relatert til vaksinering enn antall dødsfall som relateres til Covid-19.  Man må huske at vaksineringen har pågått i fire og en halv måned, bar en tredjedel av den tiden vi har hatt pandemien. Dødstallene er også begrenset til en tidsperiode på 30 dager etter første dose. Det gir god grunn til å frykte at tallene slett ikke er endelige.

Som med covid-19 er dødsfallene etter vaksinering relatert til vaksinen. Det er ikke dermed fastslått at vaksinen er dødsårsaken. Det samme med Covid-19. Det er uklart om alle døde av covid-19 eller med. Det er også verdt å merke seg at helsemyndighetene i USA sier at ca 94 % av de som er registrert som koronadødsfall døde med og ikke av Cov-19. Og de som døde med Cov-19 hadde i gjennomsnitt fire andre underliggende sykdommer. Det eneste man kan si sikkert fra Danmark er at dødsfallene inntraff innen 30 dager etter at de avdøde hadde mottatt enten første eller andre vaksinedose. Som aldersfordelingen viser, så er en høy andel av de døde over 80 år. Noen har pekt på at dette var helt normale tall i denne aldersgruppen. Mange av de døde er eldre, pleietrengende og svake mennesker som kanskje hadde dødd uansett. Det samme kan sies om dødfallene relatert til covid-19. Men hele 1390 personer i aldersgruppen 60-79 er også er registrert døde etter å ha mottatt vaksine.

Danmarks svar på det norske legemiddelverket heter Lægemiddelstyrelsen (LMS).  De oppgir ikke noen dødstall etter vaksinering på sine nettsider. Legemiddelverket i Norge skrev i sin ukesrapport 11. mai: Det er så langt behandlet 160 meldinger om dødsfall etter vaksinering. De fleste dødsfall har vært hos eldre pleietrengende sykehjemsbeboere, men Legemiddelverket har også mottatt seks meldinger med dødsfall hos personer under 60 år. I Norge var litt over 1,5 millioner mennesker vaksinert med minst én dose 11. mai.   Hvorfor er tallene fra SSI i Danmark så veldig annerledes enn tallene fra Norge? To land med omtrent samme befolkningstall.  I Norge er rundt en halv million ferdigvaksinert. I Danmark 1.070.000 er ferdigvaksinert. Danmark har dobbelt så mange ferdigvaksinerte men registrerer 27 ganger så mange dødsfall. Her er det noe som ikke stemmer

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler