Bivirkninger av coronarestriksjoner

black ceramic mug on table

Antallet mennesker som døde av alkoholforbruk i 2020 var det høyeste på 20 år har offisielle tall for England og Wales vist. Ifølge nye data som ble offentliggjort torsdag av Office of National Statistics (ONS), døde 7423 mennesker i England og Wales av alkoholspesifikke årsaker i 2020.

Tallet var 19,6 prosent høyere enn i 2019, hvor 6 209 mennesker mistet livet av alkoholskader. Det var også de høyeste årlige dødstallene de siste 20 årene.  Den bratte økningen i alkoholrelaterte dødsfall ser ut til å ha vært relatert til viruspandemien og lockdowns og restriksjoner som fulgte med.  ONS sa at fra januar til mars 2020 – før den første nasjonale COVID-19- låsingen begynte – var dødsraten fra alkoholmisbruk «statistisk lik» tallene fra tidligere år.  I løpet av resten av 2020 – etter at låsingen startet i slutten av mars – ble dødsraten imidlertid «betydelig høyere» enn noe annet år siden 2001.

 Alarmerende økte forskjellen mellom 2019 og 2020 i hvert påfølgende kvartal. Den aldersstandardiserte dødsraten fra alkoholmisbruk i første kvartal 2020 var 8,5 prosent høyere i første kvartal 2019.  Tallet var 17,4 prosent høyere i andre kvartal, 21,9 prosent høyere i tredje kvartal, og 28,3 prosent høyere i fjerde kvartal. ONS-definisjonen av alkoholspesifikke dødsfall inkluderer bare de dødsfallene som er en direkte konsekvens av alkoholmisbruk. De fleste av disse er langsiktige forhold forbundet med fortsatt alkoholmisbruk.  Det økte forbruket av alkohol under pandemien har blitt observert i flere land.

En undersøkelse utført i september 2020 avslørte at to av fem australiere hadde drukket mer alkohol enn vanlig siden pandemien startet. I USA har sykehus over hele landet rapportert om  dramatiske økninger i alkoholrelaterte innleggelser for kritiske sykdommer som alkoholisk hepatitt og leversvikt. Ved Keck Hospital ved University of Southern California økte innleggelsene for alkoholisk leversykdom 30 prosent i 2020 sammenlignet med 2019.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler