Bompenger igjen på A-7?

Den spanske regjeringen vurderer 2024 som datoen da bruken av bompengesystemet kan begynne å implementeres i statens veinett , som svar på de to prinsippene som bruken av motorveier vil være basert på fra det øyeblikket.: «Den som forurenser betaler «og» den som bruker betaler «. 

Regjeringen mener at den minste tiden som er nødvendig for å utvikle reguleringsinstrumentene og skape den presise strukturen for å implementere et system for betaling for bruk på nasjonalt nivå, er mellom to og tre år. Regjeringen insisterer på at den vil søke sosial og politisk enighet for å gjennomføre dette tiltaket, i samråd med profesjonelle transportører, så vel som med de autonome regionene og andre administrasjoner for å fastslå viljen til alle å innlemme bompenger på motorveiene under deres eie. Når det gjelder lastebiler og andre tunge kjøretøy som er godkjent for godstransport på vei, presiseres teksten at de nødvendige reguleringsbetingelsene vil bli fremmet av administrasjonen slik at kostnadene for bompengene påtas av transportørene, og dermed oppmuntres søket etter bærekraft og transport effektivitet.

Slik sett skjuler regjeringen seg bak flere elementer for å rettferdiggjøre dette tiltaket, noen av dem er minorisering av klimagassutslipp, veiens innvirkning på miljøet og effektiviteten av transporten.  Hovedårsaken er imidlertid det store underskuddet forårsaket av vedlikehold av veiene. «Med et statlig nettverk som overstiger 26 466 kilometer i lengde, hvorav omtrent 12 000 er med veier med høy kapasitet, noe som betyr at vi har de mest omfattende i Europa, øker vedlikeholdskostnadene, og det er ikke mulig å ta penger til vedlikehold direkte fra budsjettet «, angir teksten.  Da er det enklere å kalle det miljøavgifter.

Fra  «Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras» (Acex)forsvarer de at en avgift på mellom 3 og 5 cent i gjennomsnitt ville være nok til å balansere underskuddet på 8 milliarder euro som bevaringen av veiene allerede akkumulerer. I henhold til retningslinjene som ble fastsatt av EU innen rammen av den siste store finanskrisen, innførte Portugal bompenger i hele sitt høykapasitetsnett, ikke bare for tunge kjøretøy, slik Brussel krever, men for alle kjøretøyer. I Spania har politikken gått i motsatt retning, noe som har gjort det mulig å frigjøre bompenger for flere motorveier som nå er gratis. Dette gjelder blant annet A-7 gjennom Valencia og Alicante. Innføring av bompenger betyr at nye bomstasjoner på bygges på nytt.  I  Portugal,  Frankrike og Italia, gjelder betaling per bruk, mens i Tyskland er alle motorveier gratis. Implementeringen av en gjennomsnittlig avgift i Spania på 4 cent per kilometer vil bety en betaling på 9 euro for å gå fra Madrid til Burgos, 12 euro for å reise mellom hovedstaden og Zaragoza, omtrent 14 euro for å reise til Valencia, 15 til Córdoba, 16 euro til Badajoz eller 22 euro til La Coruña.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler