Hvilken blodtype har du?

clear glass test tubes

En ny studie viser at mennesker med visse blodtyper kan ha økt risiko for covid-19 og alvorlig sykdom som følge av infeksjonen, skriver VG. Hvilken blodtype du har kan øke eller minske risikoen for å bli smittet av coronaviruset

– Dette er en stor studie som bekrefter funn i tidligere studier om at blodtypen vår kan ha betydning for sykdomsforløp og død ved covid-19, sier assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad.  Har du blodtype 0 og i tillegg faktoren «rhesus minus» (Rh-), så viser studien at du er bedre rustet mot viruset. Omtrent 40 prosent av den norske befolkningen har blodtype 0, ifølge Norsk Helseinformatikk. Personer med blodgruppe 0 har 12 prosent lavere risiko for å bli smittet av viruset, viser studien. – Selv om det er små effekter det er snakk om, kan det kanskje være med på å forklare hvorfor noen blir hardere rammet av covid-19 enn andre som har samme alder og risikoprofil, sier Nakstad.

De med blodtype B har derimot høyere risiko for å bli syke enn de med type A.  Mennesker som har blodtype A eller AB, har altså noe høyere risiko for å bli alvorlig corona-syk, ifølge studien. – Dette er veldig, veldig stort. Funnet av disse to genene kaster uventet lys på hvordan alvorlig lungesykdom i covid-19-infeksjon kan oppstå og utvikler seg hos noen pasienter, sa professor ved UiO, Tom Henning Karlsen, i juni.  Studien er basert på 225.000 personer i Canada som ble testet for corona mellom 15. januar og 30. juni.

AV. TOM BJØRNØ

Relaterte artikler