Forfalte fakturaer øker dramatisk

person holding pencil near laptop computer

For mange bedrifter over hele verden har 2020 vært det mest utfordrende året som har vært opplevd i noen tid. Det forventes at verdens BNP vil synke med mer enn 4% i år, verdenshandelen med ca 15% og konkursene vil øke med 26%. Uten unntak rapporterte hvert land i Europa om en økning i forsinket betaling som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på to tredjedeler i forhold til pre-pandemiske tall for hele regionen. Dette vil gi en større nedgang enn resesjonen i 2008/2009. Når det er sagt, varierer virkningen av lavkonjunkturen mellom selskaper, sektorer og regioner. Landene med de sterkeste BNP-reduksjonene er de som gjennomførte de strengeste lockdowns.  I Vest-Europa inkluderer dette Frankrike, Italia og Spania. Samtidig har Storbritannia måttet møte en dobbel usikkerhet med utfordringene som både pandemien og Brexit byr på.  Et lite flertall av bedriftene i Vest-Europa forventer dog vekst i hjemmemarkedene neste år. I balanse er flere bedrifter i regionen optimistiske med hensyn til global økonomi og internasjonal handel.    

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler