Over en million jobber forsvant

Kinaviruset fortsetter å ha en ødeleggende effekt på det spanske arbeidsmarkedet. I følge den siste oversikten fra EPA som ble offentliggjort på tirsdag av det nasjonale statistikkselskapet INE, gikk nesten 1,1 millioner arbeidsplasser tapt i andre kvartal 2020. Dette er et enestående fall i den statistiske serien. Et kvartalsvis fall i denne størrelsen ble ikke en gang sett i de verste periodene underfinanskrisen som begynte i 2008.

Imidlertid ble virkningen av krisen, som førte til en langvarig nedstengning og to ukers total nedstengning av all ikke-essensiell økonomisk aktivitet, dempet av regjeringens ERTE-ordning. Under dette systemet kan selskaper som lider tap av Covid-19-pandemien og inneslutningstiltakene midlertidig permittere arbeidere eller redusere arbeidstiden. I juni vedtok regjeringen å utvide ordningen til 30. september.   Denne ordningen og andre tiltak som ble innført under den økonomiske dvalen, bidro til å dempe tap av arbeidsplasser. Når man tar hensyn til disse tiltakene, anslår INE at 13,9 millioner spanjoler effektivt arbeidet mellom april og juni, av totalt 18,6 millioner formelt i arbeidsstyrken.

 I følge EPA økte antallet personer som ble ansett for å være utenfor arbeidsstyrken i Spania fra 16,5 millioner til 17,6 millioner i andre kvartal. Som en direkte konsekvens av dette falt arbeidsstyrken betydelig, fra 22,9 millioner til 21,9 millioner mellom april og juni. Dette tallet, knyttet både til økonomiske variasjoner og demografiske og  endringer, har en tendens til å svinge mindre enn de andre arbeidsstyrkeindikatorene. Gitt at inneslutningstiltakene er kommet til en slutt, forventes det at mange nå aktivt leter etter arbeid, noe som betyr at arbeidsledighetstallene kan stige med titusenvis i neste kvartal. Dette avhenger imidlertid av om helsemyndighetene innfører nye begrensninger for å kontrollere økningen i Covid-19-tilfeller som er sett de siste ukene.

Andre kvartal mellom april og juni er tradisjonelt den beste perioden for sysselsetting i Spania. Det sammenfaller med starten på turismen og høstesesongene, mens det gode været fremmer byggearbeid. Midlertidige arbeidskontrakter øker vanligvis antall ansatte. Men ikke i år. Hele andre kvartal reflekterte virkningen av viruskrisen, i motsetning til første kvartal, som inkluderte de to første ukene av mars før erklæringen kom om alarmstatus. I følge EPA er totalt 3,37 millioner mennesker arbeidsledige i Spania, arbeidsledigheten er 15,3%, og arbeidsstyrken er redusert til 18,6 millioner, og vi er bare i begynnelsen på denne krisen.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler