Skammens dag i Italia, Frankrike sa nei

people on alleyway during daytime

13. oktober avviste det franske senatet lovforslaget om å innføre generell obligatorisk vaksinasjon mot Sars-CoV 2: med 262 stemmer mot og 64 stemmer for. I Italia har teknokratregjeringen til Mario Draghi som første land i Europa, innført «grønt pass».

Covid-19-vaksinen vil IKKE bli med på listen over obligatoriske vaksiner i Frankrike. Senatorer godkjente ikke lovforslaget som ble presentert av sosialistene 13. oktober. Senatet godkjente ikke lovforslaget «som fastslår den obligatoriske vaksinasjonen mot SARS-CoV-2.» Teksten, som ble presentert av medlemmene av den sosialistiske gruppen i slutten av august, ble avvist under avstemmingen, med 262 stemmer mot 64. Dette parlamentariske initiativet vil derfor ikke gå videre.  Nesten hele den sosialistiske gruppen  stemte for den, sammen med bare tre kolleger fra sentrum og høyre. De andre gruppene  avviste det. 14 senatorer, av forskjellige overbevisninger, valgte å avstå. Regjeringen har også uttrykt sin motstand gjennom statssekretæren for barn og familiedepartementet, Adrien Taquet, som sa: «Vi foretrekker å overbevise enn å tvinge.»

I Italia er det annerledes. Landet  er det første landet i Europa hvor du trenger et koronapass, eller et «#GreenPass» som det heter på ny-italiensk, for ikke bare å få tilgang til de fleste offentlige områder (slik det allerede er tilfellet for alle borgere over 12 år) men alle arbeidsplasser også, offentlige eller private. Passet viser at du har blitt vaksinert mot covid-19, nylig har testet negativt eller har kommet deg etter sykdommen i løpet av de siste seks månedene. Alle uten et slikt pass risikerer å bli satt på ulønnet permisjon og få bøter på så mye som 1500 euro.  Frankrike har en del tiltak i samme retning, men ikke noe annet land i Europa har gått så langt som Italia. Det nærmeste å sammenlikne med er det obligatoriske koronapasset i Saudi-Arabia. Folk på gata i Italia sier at «ikke en gang Mussolini gikk så langt som statsminister Mario Draghi gjør nå».

Her gjennomfører Draghi en massiv diskriminering av folk som ikke har begått noen form for lovbrudd. Kritikerne peker på at det både er et brudd mot Italias grunnlov og mot EU-reglementet 2021/953 som sier at:  «[Utstedelse av [Covid]sertifikater … bør ikke føre til diskriminering på grunnlag av besittelse av en bestemt kategori sertifikat», og at «[det] er nødvendig å forhindre direkte eller indirekte diskriminering av personer som ikke er vaksinert, for eksempel på grunn av medisinske årsaker … eller fordi de ennå ikke har hatt muligheten eller valgt å ikke bli vaksinert ”. Dette standpunktet er også uttrykt i klartekst i resolusjon 2361 fra Europarådet.

Representanter for det politiske maktapparatet, helsebyråkratiet og hovedstrømsmediene har åpent anklaget de uvaksinerte for å være «rotter«, «undermennesker» og «kriminelle«, som fortjener å bli «ekskludert fra det offentlige liv» og «fra den nasjonale helsevesenet» og til og med at de bør «dø som fluer«. Både statsminister Mario Draghi og presidenten Sergio Mattarella har anklaget de uvaksinerte for å «sette andres liv i fare» (et krav basert på den feilaktige antakelsen om at de vaksinerte ikke er smittsomme).

De to kjente italienske filosofene Massimo Cacciari og Giorgio Agamben går til frontalangrep på den nye loven og sier at dette er noe som tilhører «despotiske regimer.»  Massimo Cacciari og Giorgio Agamben skriver at hele samfunnet er truet av at det innføres en slik diskriminerende praksis. De peker på at ønsket om å diskriminere er eldgammelt og at slik myndighetene i dag stempler vaksineskeptikerne som «fiender av vitenskapen» ble folk stemplet og utsøtt i gamle dager. Men i et demokratisk samfunn, sier de, må vi bevisst stå imot dette ønsket om diskriminering. Mer enn 1000 universitetsprofessorer har undertegnet et opprop mot #GreenPass.

Motstanden mot Draghis tyranniske politikk øker i fagbevegelsen og blant små og mellomstore bedrifter.  Noen småbedrifter har allerede reagert med å stenge virksomheten, midlertidig eller for alltid.  Det har vært store demonstrasjoner i blant annet Roma og Milano. Sist lørdag overfylte demonstrasjonen den store Piazza del Popolo i Roma, og folk som kjenner plassen sier at den tar minst 65.000 mennesker.

Vaksinasjonstyranniet i Canada har nå nådd et nytt høydepunkt: i byen Oakville, Ontario, med 200.000 innbyggere må par vaksineres for å få ekteskapsattest eller for å gifte seg på rådhuset.  I tillegg vil alle personer som nekter en genetisk covid-19-behandling i fremtiden ikke lenger få adgang til rekreasjons- og kulturfasiliteter, samfunnshus, svømmebassenger, eldresentre og Oakville-museene. De nektes også på byens servicesenter.  Canadas statsminister Justin Trudeau har nå gjort vaksinasjon obligatorisk for alle embetsmenn.  Hvis de nekter å bli vaksinert, blir de sendt på ulønnet permisjon. Det er også et brutalt vaksinasjonsregime mot innbyggere i deler av Australia . I Northern Territory kunngjorde den ansvarlige regjeringssjefen, Michael Gunner, at alle ansatte som har noe å gjøre med publikum må vaksineres. Fristen er 13. november i år. Ellers får de ikke komme på jobb og får en bot på 5000 dollar.  Det handler ikke lenger om helse, men om å trakassere total kontroll.

Kilder: trikooba.com – steigan.no- wochenblick.at

Relaterte artikler