Økende konkurranse fra Tyrkia

I fjor mottok Spania 82 millioner utenlandske turister.  Over halvparten,  42 millioner kom fra Spanias tre største turistmarkeder: Storbritannia, Tyskland og Frankrike. Men en ny rapport fra Spansk Institutt for Turisme (Turespaña) spår at disse markedene vil oppleve «bare moderat vekst» eller til og med en «nedgang eller stagnasjon» i tredje kvartal, det viktigste kvartalet i  året.  I følge «Outlook Report for International Tourism» publisert denne måneden, forventes det en «moderat eller stagnerende vekst.

Det endelige resultatet vil avhenge av Spanias største turistmarkeder, men disse har de minst lovende prognosene. For eksempel forventes tyske turister å utgjøre 5,1% færre overnattinger, til tross for en 3,1% økning i ankomster og 2,4% økning i forbruket. Turespaña anslår at antallet britiske turister vil falle med 4,2% i tredje kvartal, men forutsetter en økning på 5,3% i pengebruk og 1,9% på  overnattinger.

For Frankrike er spådommen mer positiv, med et  turistbesøk som er ventet å øke 5,7%, forbruket 8,1% og overnattinger med 5%. Samlet sett går Turespañas prognose ut på at besøkende vil stige med 2,4%, forbruket 5,3% og overnattingsdøgn 1,1%.  Turespañas  har imidlertid tatt feil før. I juli anslo  det at det ville være 29,4 millioner overnattinger i Spania. Men ifølge Statens   statistikkbyrå  (INE) var tallet 28,5 millioner – nesten en million færre enn det som var forventet. Dette representerer en nedgang på 11,4% fra tyske turister og en 2,5% nedgang i det britiske markedet.

INE har ennå ikke publisert sine tall for  juli. Men ifølge rapporten fra 1. kvartal 2018 falt tyske turistbesøk med 5,1% til 5,1 millioner og forbruket til 5,2 milliarder euro – en nedgang på 3,15%.   Britiske turister falt med 2% til 8,4 millioner og forbuket var  7,7 milliarder euro, en økning på 1,16%, sammenlignet med en 14,56% økning i første halvår i fjor. Omkring 4,8 millioner franske  besøkte Spania i første kvartal, noe som indikerer moderat vekst på bare 1,43%. Forbruket økte med 3,9% til 2,9 milliarder kroner, noe som var mindre enn halvparten av veksten på 8,49% registrert i juni 2017. José Luis Zoreda, visepresident for turismelobbyen Exceltur, forklarer høstens stagnasjon  i turistbesøket, særlig fra det britiske og tyske markedet, med konkurransen fra  Tyrkia,   fallet i den tyrkiske liraen har gjort ferieturen dit markant billigere. Zoreda advarer mot pessimisme omkring en mulig nedgang i turistsektoren og hevder at næringen ikke  burde  falle for fristelsen til å senke prisene, en trend han allerede har oppdaget hos store operatører som selger produkter et år på forhånd. «Spania må konkurrere på  kvalitet, ikke på pris,» sier han.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler