PSOE får hjelp av Marokko i valgkampen

Spania og Marokko har inngått en avtale om en hittil usett strategi for å motarbeide illegal innvandring. Under avtalen vil Spanias sjøredningstjeneste, Salvamento Marítimo, få lov til å ta noen av innvandrerne tilbake til marokkanske havner, ifølge tre kilder i den spanske regjeringen.

Tiltaket gjelder for innvandrere som befinner seg i områder der spanske redningstjenester bistår den marokkanske kystvakten i sitt maritime ansvarsområde, og når den nærmeste havnen er i Marokko. «Gitt våre gode relasjoner til Marokko, vil Salvamento Marítimo bistå den marokkanske marinen hvis det er nødvendig. I så fall vil reddede personer bli tatt til nærmeste havn, som i dette tilfellet vil være marokkansk, sier en regjeringskilde.

Inntil nå har  alle innvandrere som er funnet av spanske redningstjenester i farvannene ved Gibraltar eller den vestligste delen av Middelhavet, automatisk blitt tatt til spanske havner, selv om redningen fant sted nærmere den marokkanske kysten. Tiltaket er en del av den spanske regjeringens forsøk på å redusere fokuset på migranttrafikken på et tidspunkt da uregelmessig innvandring er blitt et valgspørsmål før spanjolene stemmer i lokale, regionale, nasjonale og europeiske valg.

De nye retningslinjene er ment å tre i kraft umiddelbart, selv om deres fremtid vil avhenge av utfallet av regjeringsvalget som vil bli holdt 28. april. I desember opplevde det styrende sosialistiske partiet (PSOE) et sviende nederlag i den sørlige delen av Andalucía, der det populistiske høyrepartiet Vox, høstet mange stemmer på løftet om å slå ned på ulovlig innvandring. Vox tar nå de samme argumenter til andre deler av Spania i håp om å kopiere suksessen.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler