Maskepåbud med få unntak

man in black t-shirt and blue shorts sitting on brown wooden pole during daytime

Regionsmyndighetene i Valencia har kunngjorde denne lørdagen at den påbyr obligatorisk bruk av masker til enhver tid på offentlige veier, i uterom, lukkede områder for offentlig bruk eller som er åpne for publikum. Helsemyndighetene prøver å stoppe økningen av nye smittetilfeller  med dette tiltaket. Helseråd Ana Barceló har rapportert at det er 20 aktive utbrudd i regionen, som følges opp slik at de forblir «isolert». Maskepåbudet vil ikke gjelde på strender, i svømmebasseng eller naturområder utenfor bebodde områder, og vil heller gjelde for personer med sykdommer eller luftveisproblemer som kan forverres ved bruk av masker, så vel som i andre tilfeller der masker kan utgjøre en helsefare for brukeren.   Bruk av masker vil være obligatorisk selv på terrassene til restauranter bortsett fra når de spiser. «Det  å sitte ved et bord på en terrasse betyr ikke at vi skal være ubeskyttet,» advarte Barceló.

Barceló  understreker at bruk av masker anbefales også på private områder, åpne eller lukkede, «når det er mangel på tillit hos mennesker som ikke bor sammen, eller når det ikke kan garanteres mellommenneskelig avstand.» Masken skal dekke fra neseseptum til  haken. Ikke alle masker blir autorisert. Bare hygieniske og kirurgiske kan brukes. Utåndingsventilmasker er eksplisitt forbudt. Barceló har rapportert at utbrudd hovedsakelig forekommer  på familiesammenkomster og på nattelivet. I begge tilfeller blir personlige beskyttelsestiltak helt eller delvis neglisjert. Helseråden advarer om at infeksjoner er firedoblet i aldersområdet mellom 20 og 40 år, spesielt på grunn av for slappe beskyttelsestiltak på private fester og utesteder.   Barceló tilskriver disse infeksjonene det faktum at denne befolkningsgruppen vanligvis ikke har symptomer, noe som gir  dem en falsk følelse av sikkerhet og en avslappet holdning til forebyggende tiltak.

Myndighetene har faktisk bestemt seg for å stenge nattelivet i Gandía på grunn av Covid-utbruddet som ble oppdaget i byen. Ministeren har advart om at administrasjonen «vil opptre på samme måte på alle de stedene der lignende omstendigheter oppstår», og når «ikke alle tiltakene» anbefalt av folkehelsen blir etterlevd. Man vil sette i gang smittesporing  for å utelukke og oppdage saker relatert til et utbrudd med opprinnelse i et diskotek i Santa Pola (Alicante) og har bedt alle innbyggere som var på dette stedet den 10.11 og 12. juli om å kontakte helsemyndighetene for å teste seg for koronaviruset.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler