Nye miljølover strammer inn bruken av plast

Den spanske regjeringen har godkjent et utkast til lov som innfører en ny avgift på plastavfall, blant andre miljøtiltak. Den indirekte avgiften vil beskatte produksjon, import eller anskaffelse av ikke-gjenbrukbar plastemballasje fra andre land i EU for bruk i det spanske markedet, ifølge  Departementet for økologisk overgang.

Departementet melder at den foreslåtte skatten ligner på hva andre land som Storbritannia og Italia planlegger å innføre. Det vil kreve en avgift på € 0,45 for hver kilo plastemballasje, og forventes med det å få inn nærmere 724 millioner euro, basert på tall fra 2017. Teresa Ribera, økologisk overgangsminister, advarte tirsdag om “den absolutt uforholdsmessige, irrasjonelle og uansvarlige” bruken av plastemballasje. Spanias initiativ faller innenfor EUs strategi for avfallsreduksjon. EU-kommisjonen og internasjonale organisasjoner som Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og Det internasjonale pengefondet (IMF) har i mange år oppfordret Spania til å øke sine grønne skatter og innføre større straffer for de mest forurensende aktivitetene.

Tirsdag sa departementet at basert på tall fra 2017 utgjorde inntektene fra grønne skatter 1,83% av Spanias bruttonasjonalprodukt (BNP), sammenlignet med EU-gjennomsnittet på 2,40%. «Spania har det femte laveste forholdet mellom miljøinntekter og BNP i hele EU,» ifølge departementet.  Regjeringen startet først en offentlig høring om grønne avgifter i slutten av februar, da den diskuterte muligheten for å innføre en avgift på engangs plastemballasje. Til slutt er denne avgift inkludert i et bredere lovutkast om avfall og jordsmonn.  Etter regjeringens godkjennelse vil utkastet nå begynne veien gjennom Cortes. Departementet for økologisk overgang håper at den nye loven trer i kraft i løpet av første halvdel av 2021.

Utkastet til lovgivning søker å gjennomføre og implementere EU-direktiv om plastavfall som bidrar til havforurensning. Det inkluderer forbud mot engangsgjenstander som sugerør, ballongpinner og bestikk av plast, med virkning 3. juli neste år. Den spanske regjeringen ønsker også å forby bruk av mikroplast i kosmetikk og vaskemidler, en langvarig etterspørsel fra ideelle organisasjoner. Restauranter og barer må tilby kundene gratis springvann, uavhengig av om de fortsetter å selge flaskevann. Lovutkastet er en del av en bredere strategi  som søker å redusere avfallsproduksjonen med 15% i 2030 fra 2010-nivåene. For øyeblikket resirkulerer Spania bare 37,8% av avfallet.

På grunn av Covid-19-pandemien har plastprodusenter og noen få andre bransjer bedt EU-kommisjonen om å stanse eller utsette fristene for å dempe generering av plastavfall. Men kommisjonens kilder sa forrige uke at det ikke var planer om å gjøre det. «Det er ingen vei tilbake, og medlemslandene har plikt til å overholde normen og fristene,» sa en kilde i Brussel.  Det spanske departementet sa at koronaviruskrisen heller ikke vil endre planene. I forrige uke ga Riberas avdeling retningslinjer for å unngå bruk av ikke-gjenbrukbare ansiktsmasker og hansker.  Departementet har beskrevet den sirkulære økonomistrategien som et verktøy for å komme seg etter den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19-pandemien, og sa at implementeringen av denne kan skape 70 000 arbeidsplasser i løpet av dette tiåret.

Lovutkastet slår også fast at 77% av plastflasker som markedsføres vil måtte samles separat innen 2025, og dette tallet vil måtte komme opp i 90% innen 2029. Det tas bestemmelser om innføring av innskudds- og retursystemer, speiling av omvendte automater som allerede er i drift i andre europeiske land, der kundene får noen cent tilbake for hver returnerte flaske. Departementet har ennå ikke bestemt seg for å innføre dette systemet; det forventes en endelig avgjørelse i første halvdel av 2021.  Lovutkastet bestemmer at usolgte ikke-bedervelige gjenstander som tekstiler, leker eller elektriske apparater fra 2021 ikke kan bli ødelagt. Fra og med 2025 vil det også være et system for å samle brukte klær. Matavfall skal også bli sortert, og kriterier etablert for å lette konverteringen av visse typer mat til underprodukter som dyrefôr.

Spania resirkulerer litt over 46% av byavfallet, og lovutkastet setter mål for å forbedre dette tallet. I 2025 må 55% av kommunalt avfall gjenvinnes eller gjenbrukes. Denne prosentandelen skulle stige til 60% i 2030, og til 65% i 2035. Separate innsamlingssystemer vil være nøkkelen for å nå disse målene. I 2022 vil hver kommune med en befolkning på mer enn 5000 innbyggere være forpliktet til å ha bioavfallsbeholdere – den brunfargede typen som allerede er brukt i noen deler av Spania. Mindre landsbyer vil ha frist til 2024 for å introdusere disse søppelkassene. Fra 2023 vil plastbeholdere for matvarer til engangsbruk ikke lenger være gratis, og prisen må reflekteres på kvitteringen. Disse produktene må gradvis fases ut og erstattes med gjenbrukbare.  Den nye lovgivningen fastsetter bøter på mellom € 50,001 og € 2 millioner for krenkere som dumper avfall utendørs eller som bringer farlig avfall inn i landet.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler