Strendene åpnes med restriksjoner

Den spanske regjeringen vil anbefale at strendene i landet åpnes igjen i  sommer med tiltak på plass for å redusere smitterisikoen. Disse inkluderer begrenset kapasitet, skille solsenger og avgrense plassen som er tillatt for hver strandgjenger.

Strender har lov til å åpne igjen under fase 2. Frem til nå har de bare vært åpne for turer og sportslige aktiviteter. Rundt 47% av spanjolene flytter inn i fase 2 førstkommende mandag.   Et utkast til avtale er  oppnådd mellom sentralregjeringen og  regionale og lokale myndigheter. Den endelige avgjørelsen om nye strandforskrifter vil bli lagt til byrådene, som i stor grad er ansvarlige for strandforvaltningen. Lokale råd må avgjøre om det er nødvendig å sette opp et system som advarer folk om at de ikke  kan dra til en strand der det er oppnådd maksimal kapasitet.

 – Det er et utkast som fortsatt må godkjennes av helsedepartementet, noe som betyr at den endelige versjonen kan bli noe annerledes. Reglene er ikke bindende, men de er opprettet med innspill fra regionene og lokale myndigheter, så vi tror at de fleste av dem vil bli fulgt, sier en talsperson fra ICTE (Instituto Calidad Turística Española). Før utkastet kom, hadde noen byfunksjonærer i Spania allerede kommet med forskjellige ideer for hvordan man åpner strender trygt igjen, for eksempel apper for å kontrollere kapasitet, stenge stranden ved høyvann, dele plassen i felt,  sikre avstander mellom strandgjester, og forbud mot bruk av dusjfasiliteter.  Retningslinjene indikerer at områder for solsenger og parasoller  tydelig må avgrenses, med kontroller satt opp for å sikre at «utstyret har blitt renset og desinfisert på riktig måte.» Materialet på solsenger må desinfiseres eller skiftes ut etter hvert bruk og på slutten av hver dag. 

De   anbefaler at kommunale myndigheter vurderer om de skal åpne toalettanlegg ved strendene. Hvis de åpnes igjen, må de rengjøres og desinfiseres flere ganger i løpet av dagen. De må også ha vann, såpe, papirhåndklær eller håndtørkere, og en søppelbøtte som ikke trenger å åpnes for hånd. I følge dokumentet vil strendene måtte rengjøres oftere, og arbeidstakere må få tilstrekkelig informasjon om hygienenormer. Noen regioner i Spania har allerede skissert sitt eget regelverk. Når det gjelder Andalusia, har regionale myndigheter anbefalt å begrense tiden på stranden til fire timer, merke ut sikre avstander på sanden, merke åpnings- og stengetider, desinfisere strender hver dag og forby bruk av dusj fasiliteter og garderober. I henhold til disse reglene må toalettene bare brukes » når det er strengt nødvendig», og håndklær på stranden må være minst to meter fra hverandre.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler