Hva du bør vite om maskereglene

Den spanske regjeringen kunngjorde onsdag de nye reglene om obligatorisk bruk av ansiktsmasker i offentlige rom. Det personlige verneutstyret har vært obligatorisk på offentlig transport i Spania siden 4. mai.  Sist søndag inngikk sentralregjeringen og regionale ledere en avtale om å utvide bruken til alle offentlige rom der sosial distanse ikke kan respekteres.

I henhold til ministerordren, som ble offentliggjort onsdag, må ansiktsmasker bæres  «på offentlige gater, i friluftsområder og i lukkede rom som er til offentlig bruk eller som er åpent for publikum, der det ikke er mulig å opprettholde en avstand på to meter. De nye reglene gjelder for alle over seks år. Bruk av ansiktsmasker anbefales også for barn mellom tre og fem år. Tiltaket trer i kraft i dag torsdag og vil i prinsippet være gyldig så lenge  alarmtilstanden varer, som i denne omgang er satt til 7.juni.

Men det er unntak fra de nye reglene. I følge ordren er mennesker med luftveisproblemer, eller de som ikke kan bruke masker av andre helsemessige årsaker eller på grunn av en funksjonshemming, fritatt for å bruke dem. Det gjøres også unntak for tilfeller der det å bære maske er uforenlig med å utføre aktiviteter på grunn av aktivitetens art. Helsedepartementet bekreftet overfor den spanske radiostasjonen Cadena SER onsdag at løping faller inn under dette unntaket. Dette betyr at folk ikke trenger å bruke maske mens de er på joggetur. Ministerordren  beskriver også unntak for tilfeller av «force majeure.»

Helseminister Salvador Illa kunngjorde onsdag at sentralregjeringen ikke vil dele ut masker til publikum gratis. Regionale myndigheter kan imidlertid bestemme seg for å ta dette initiativet. I Madrid ble syv millioner ansiktsmasker delt ut gratis i forrige uke, selv om det kom klager på at de ikke oppfyller EUs regelverk, og at de ikke var riktig type til bruk for allmennheten.

 Ministerordren beskriver ikke hvilken type beskyttelse som må bæres. I stedet anbefaler den bruk av “hygieniske eller kirurgiske masker som dekker nese og munn” i offentlige rom der sosial distansering ikke er mulig. Staten har satt maksimumskostnadene for kirurgiske masker (den vanligste typen er blå på den ene siden og hvit på den andre) til € 0,96 per enhet. Hvis en engangskirurgisk maske skulle brukes hver dag, ville kostnadene for hver innbygger være rundt € 29 per måned. Det er imidlertid kirurgiske masker som kan brukes mer enn en dag.  De nye reglene etablerer ikke spesifikke sanksjoner for de som nekter å bruke maske. Juridiske kilder mener at lovovertredere, som resten av ordrene under alarmtilstand, er underlagt loven om offentlig sikkerhet. I henhold til denne loven kan en person bli bøtelagt mellom € 100 og € 600 for mindre brudd, og opp til € 600 000 for svært alvorlige lovbrudd.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler