Bare fem prosent har blitt smittet

Bare fem prosent  av den spanske befolkningen, eller omtrent 2,3 millioner mennesker, har hatt  COVID-19-sykdommen og utviklet antistoffer, hvorav en tredjedel – cirka 750.000 – er  i Madrid og nesten 400 000 i provinsen Barcelona ifølge den første  seroprevalensstudien som ble utført av helsedepartementet. De foreløpige resultatene, som nettopp er blitt utgitt, gjenspeiler en stor geografisk variabilitet i forekomsten av sykdommen. I områdene med høyest utbredelse er det fem ganger flere smittede enn der det er lavest utbredelse. Mens Ceuta, Murcia, Melilla, Asturias og Kanariøyene har forekomster på under 2%, overstiger Castilla-La Mancha og Madrid 10%.  Resultatene er langt fra estimatene gjort av Imperial College London, som i slutten av mars publiserte en vitenskapelig artikkel som beregnet at det i Spania var rundt syv millioner mennesker som var smittet. 

Det er altså fryktelig langt igjen til et eventuelt mål om flokkimmunitet. I følge ekspertene kreves det over 70 prosent smittede som har utviklet antistoffer, før man kan snakke om flokkimmunitet. Det er spesielt ett land som utmerker angående en slik strategi, nemlig Sverige.  Når får Sveriges håndtering av coronapandemien  knallhard kritikk av Verdens Helseorganisasjon WHO.    – Mennesker er ikke flokker, slik språkbruk kan føre til svært brutale regnestykker som ikke setter mennesker, liv og lidelse i sentrum, sier Michael Ryan, direktør for WHOs katastrofeprogram til Business Insider.  Svenskene har i høy grad sluttet opp om myndighetenes strategi for å oppnå «flokkimmunitet» gjennom å la en stor del av befolkningen smittes. Pr 13. mai hadde Sverige registrert nesten 28.000 smittede og 3460 dødsfall. Norge, som har halvparten så mange innbyggere, hadde samtidig 8175 smittede og kun 229 dødsfall.

Svenske medier gjengir jevnlig meldinger hvor eksperter og myndigheter hevder at flokkimmunitet er nært forestående. En fersk studie fra Folkhälsomyndigheten visar imidlertid at ikke mer enn én prosent av svenskene var coronasmittet i slutten av april. Michael Ryan påpekte at denne typen «flokkstrategier» kan ha dødelige effekter. Dersom man lar mennesker bli syke risikerer man at de dør.  Ryan er åpenbart bekymret  ved tanken på at verden skulle godta at en sykdom sprer seg i en befolkning og dreper folk for å oppnå en type flokkimmunitet, særlig med tanke på at ekspertene ikke engang vet om det er mulig å oppnå. Han omtalte det som en risiko intet ansvarlig land burde være villig til å ta.

Nå begynner reaksjonene på utviklingen også å melde seg for alvor i befolkningen. Tirsdag ble det kjent at statsepidemiolog Anders Tegnell er politianmeldt for «vållande till annans död».  Bakgrunnen for anmeldelsen er at Tegnell, som leder av Sveriges helseinnsats mot korona-epidemien,  anses være ansvarlig for de mange dødsfallene blant landets eldre. Dette kunne og burde etter anmelderens syn vært unngått dersom Tegnell hadde gjort jobben sin på en forsvarlig måte.  Det er foreløpig uavklart hvordan politi og påtalemakt kommer til å håndtere anmeldelsen. Men den er formelt inngitt, og den vil således bli behandlet og vurdert på vanlig måte.  Uansett er det åpenbart at kritikken mot Anders Tegnell har antatt nye dimensjoner.

AV:TOM BJØRNØ

Relaterte artikler