Kina går i dvale – ny krise lurer

Det er dukket opp videoer av kinesiske sykehus som flyter over av bodybags. Myndighetene har vært mer opptatt av å redde ansikt enn bekjempe viruset. Samtidig går økonomien ned. Regimet taper på begge fronter og verdensøkonomien følger med ned.

Ambrose Evans Pritchard kommer med sjokkerende tall i «The Telegraph»:   Kinas coronavirus er ikke under kontroll og faren for et sammenbrudd i verdensøkonomien øker. Det respekterte fagtidsskriftet  «The Lancet» anslår at antall smittede er ti ganger så mange som oppgitt: Lancet-studien forrige uke utgitt av University of Hong Kong anslår at kinesiske myndigheter har undervurdert epidemien ti ganger. Dette var basert på en spredningsrate på 2,68 per tilfelle, dvs. at 10 personer smitter 27 andre, og en dobling på 6,4 pr dag, matchet med kjente reisebevegelser i Kina og globalt siden utbruddet.

Rapporten sier at det virkelige tallet for Wuhan alene sannsynligvis ville være 76 000, og at Chongqing, Changsha, Nanchang, allerede er pepret med sykdommen. «Uavhengige selvopprettholdige utbrudd i større byer globalt kan bli uunngåelige,» heter det.  Selv om sykdommen i seg selv ikke er noen katastrofe, er virkningen mest alvorlig for økonomien. Kina er blitt verdens industrismie, slik Storbritannia var det i industralismens begynnelse. Nå står fabrikkene tomme og det vil ha enorme konsekvenser, for Kina og dermed også for verdensøkonomien.

Problemet med kinesiske myndigheter synes å være at de bekjemper både viruset og sannheten på samme tid. Da SARS-epidemien herjet i 2003 sto Kina for 4,5 prosent av verdensøkonomien. I dag har dette tallet steget til hele 17 prosent. Internasjonale selskaper lager deler i Kina, når fabrikkene i Kina står tomme får heller ikke fabrikkene i andre land ferdigstilt biler og andre produkter. Omfanget av delemangel fra Kina er allerede svimlende. Hyundai, den femte største globale bilprodusenten, har blitt tvunget til å stenge alle fabrikkene sine i Korea på grunn av mangel på viktige komponenter. Volkswagen, Toyota, General Motors og Tesla har alle nedlastede verktøy på sine kinesiske anlegg, og dette er bare en liten del av de produktene som er avhengig av kinesiske delleverandører.

Når produksjonen stopper og verden ser ut til å gå mot et alvorlig krakk, vil dette slå kraftig ut på oljeprisen fordi verden da forbruker mindre olje. Norge som oljenasjon burde derfor være opptatt av den økonomiske siden av epidemien. Oljeprisen har falt 20 prosent og det er et bortfall på fire millioner fat. OPEC kan på nytt bli nødt for å kutte produksjonen.

Bruk av olje er en indikasjon på veksten i verdensøkonomien. Dette er det største sjokket for oljemarkedene siden Lehman-krisen. Kollapsen i etterspørselen etter kinesisk transport og raffineri har redusert importen til Kina med mellom tre og fire  millioner fat om dagen. Dette er det dobbelte av Storbritannias oljeproduksjon i Nordsjøen. Et sammensveiset OPEC er nødt til å snakke om ytterligere kutt i produksjonen, en fryktelig overraskelse når den evigvarende petro-tørken gror videre til sitt sjette år.

AV: TOM BJØRNØ

Foto: Getty Images, Video: Daily Mail

Relaterte artikler