Lov om husokkupasjon i Spania

Den spanske grunnloven erklærer at hjemmet ditt er ukrenkelig. Derfor er det ikke mulig å gå inn på en eiendom hvor noen bor, så lenge man ikke har tillatelse fra de som bor der. 

Det grunnloven ønsket var å sikre bostedet mot politiets overgrep. Av denne grunn er det nødvendig at det er en dommer, og ikke politiet, som bestemmer når det er lovlig eller ikke å gå inn på en eiendom.

Politiet kan bare gå inn på eiendommen uten en rettslig autorisasjon når det begås en forbrytelse, for eksempel ved okkupering og at det samtidig er absolutt nødvendig i en krisesituasjon. Det anses at siden okkuperingen er en forbrytelse som varer en lengre periode, kan politiet vente på dommerens avgjørelse. Politiet kan bare gå inn og kaste ut okkupantene innen de første 48 timene av okkuperingen.

Etter de første 48 timene er det obligatorisk å føre kravet inn for en domstol gjennom en advokat. I 2018 ble loven om «ekspressutkastelse» vedtatt med det mål at eiere som er blitt fratatt hjemmene sine, kunne få dem tilbake umiddelbart. I henhold til denne loven krever retten at okkupanter skal presentere leiekontrakten innen 5 dager hvis de har den. Hvis de ikke har den, vil dommeren gi en utkastelsesordre. I samme prosedyre blir okkupantene informert om deres rett til å få hjelp fra sosialtjenesten slik at de kan finne annen overnatting for dem. Denne hjelpen gis bare hvis okkupantene er enige.

Loven om ekspressutkastelse ble vedtatt slik at domstols prosedyren skulle ta maximum 20 til 25 dager. Imidlertid har overbelastningen av saker i domstolene ført til at ekspressutkastelse saker har avtatt, og prosedyren kan vare i omtrent 6 måneder.

I Spania er det en ukrenkelig rett å ha et bosted, et hjem. Det er en ukrenkelig rett, men retten til ens private eiendom ikke er, derfor den første rådende. Dette er for å beskytte de sosialt svakere.

Kort fortalt beskytter lovene i Spania okkupanter mot huseiere.

Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene. 

Relaterte artikler