Vi besøker «Albirskolen»

Vi har tatt en snartur til den norske skolen i Albir. Med sine 60 elever i klassetrinn 1-10, er skolen den minste av de norske skolene i Spania, og også en svært liten skole i norsk målestokk.

I «gamle dager» ble en skole ledet av rektor. Nå er tittelen «skoleleder».  Vi spør Marita Linna: – Hva er en skoleleders viktigste oppgave? – Det viktigste er at elevene har det bra, sier hun. Den siste trivselsundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen og det ligger også i bunnen for god læring. Trives man ikke, ligger heller ikke forholdene til rette for å lære. Vi er en liten skole og vi ser hver enkelt elev både i klassen og i friminuttene. Dessuten er trivsel synonymt med mindre mobbing. Marita legger vekt på at lærerne er ute med elevene i friminuttene også. De merker ganske snart om noe er galt. Det er en stor fordel med en liten skole. 

Albir skoleleder Marita Linna

En skoleleder har også personalansvar. Marita skryter av lærerteamet ved skolen og beskriver det som «en flott gjeng.» I år er det fem nye lærere ved skolen. Hun nøler litt på spørsmålet om hun ser på seg selv som en tøff leder, men er klar på at hun ikke er konfliktsky og vil ta tak før ting eventuelt utvikler seg.

– Er det det noe, så må det ordnes opp i. Det er viktig at hele teamet samarbeider for å drive en god skole, og min dør er alltid åpen, sier hun. Marita har deltatt i skolens styre i mange år og kjenner skolen bedre enn de fleste. Hun har jobbet på skolen i 11 år og trives veldig godt. Alt er med andre ord «fryd og gammen». Nå legges mye innsats i den nye lærerplanen. Den skal være på plass til neste skoleår. Den dagen vi besøkte skolen var den såkalte FN-dagen, 24. oktober. Det ble en litt spesiell skoledag for elevene med fokus på gruppearbeid. FN-dagen er en offisiell flaggdag for FN. Dagen markeres ofte på skoler og er en del av FN-uken som går fra 20. til 26. oktober

Relaterte artikler