Marokko hjelper Spania

Mange migranter søker å nå Europa gjennom Ceuta og Melilla. Afrikanske migranter står i kø utenfor senteret for midlertidig opphold av innvandrere (CETI) etter å ha lyktes med å komme over grensen fra Marokko. (Foto: Alexander Koerner / Getty Images)

Med økonomisk og logistisk støtte fra EU og Spania har Marokko utplassert sikkerhetsstyrker for å dempe migrasjonspresset mot Europa. Den spanske regjeringen til Pedro Sánchez har presentert Marokko som en strategisk partner i kampen mot uautorisert innvandring, og fått Brussel til å utvide en sjekk på € 140 millioner til Marokko i bytte for dets bistand. Spania vil legge til ytterligere 30 millioner euro i støtte.

Å nå Spania fra Marokko har blitt hardere, mer risikabelt og dyrere. De siste dataene om uregelmessige migrantankomster gjennom denne ruten, som dekker inneværende år til tirsdag 13. august, viser et fall på 39% sammenlignet med samme periode i 2018,  totalt 18 018 personer.  Nedgangen betyr at den spanske regjeringen kommer nærmere målet om å redusere uregelmessig innvandring til halvparten i 2019.  Den vestlige Middelhavsruten ble hovedporten inn i Europa etter at Italia stengte tilgangen til havnene. Som et resultat var det 65.000 ankomster i Spania. I disse dager er det Hellas som ser de høyeste ankomsttallene i Middelhavet: 28.200 så langt i år.

Marokkos bistand har vært avgjørende for Spanias mulighet til å vise for Brussel  at landet gjør den beste jobben med å kontrollere Europas sørgrense. Presset fra EU har økt, og ikke alle satte pris Spanias ensidige beslutning i fjor om å  ta imot «Aquarius» til Valencia, et migrantskip som ble nektet innreise av Malta og Italia. Paris, for eksempel, ser den sør-europeiske grensen mot Spania som en inngangsport til Frankrike. En fersk undersøkelse utført av International Organization for Migration (IOM) viste at litt over halvparten av menneskene som ankommer Spania blir der; Frankrike er det andre landet de foretrekker.

Rabat og Madrid har gjenaktivert bilaterale avtaler, slik som den som åpner for rask retur av migranter til marokkansk territorium rett etter at de hoppet over gjerdene ved Ceuta og Melilla. Marokkanske sikkerhetsstyrker har også intensivert antall angrep, tvangsoverføringer og deportasjoner. Marokkansk statistikk, som EU anser som upålitelig, viser at Rabat har stoppet 42 000 krysserforsøk. De aller fleste av dem ville være grensekryssere, 80%, kommer fra Afrika sør for Sahara.

For første gang har Marokko også blitt involvert i maritime aktiviteter. Alle operasjonene som tidligere ble utført av spanske skip i Marokkos søk-og-redningssone, blir nå håndtert av den marokkanske marinen, som tar migrantene tilbake til sitt  utgangsspunkt. Offisielle marokkanske regjeringskilder sa til EL PAÍS at 8000 mennesker har blitt reddet til sjøs. 

Den nye dynamikken har imidlertid åpnet for nye ruter som er lengre og farligere. «Migranter drar nå i økende grad fra den vestkysten av Marokko, nær byene Kenitra, Rabat, Skhirat og Casablanca. Dette fører til flere ulykker og mer svindel fra smugler-nettverkene, advarer en intern rapport fra Brussel. Til midten av august skal 208 mennesker ha omkommet eller forsvunnet under overgangen til Spania, og representerer med det en prosent av mennesker som forsøker seg på reisen, ifølge IOM.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler