Ledigheten i Spania 14,7 prosent

Mange av arbeidskontorene i Spania har ofte køer til langt ut på gaten.

Det spanske arbeidsmarkedet viser seg å være mer motstandsdyktig enn de fleste forventet i en tid med intern og ekstern usikkerhet. Mens arbeidsledigheten økte i første kvartal 2019, har den spanske økonomien skapt 596 900 arbeidsplasser de siste 12 månedene, noe som representerer en økning på 3,14%, ifølge data fra det spanske statistikkbyrået INE.

Dette er det høyeste tallet for ett år, siden sommeren 2007 – før starten av den økonomiske krisen. I årets tre første måneder var det 19,5 millioner mennesker i jobb og 3,35 millioner uten en jobb, noe som setter ledigheten til 14,7%. Det kom ytterligere 49 900 personer inn på listen over arbeidsledige fra  januar og mars, den største kvartalsvise økningen siden 2013.

Kvartalsstallene påvirkes av at påskeferien – som representerer en topp i sesongmessig ansettelse – fordi den kom april  i år. I fjor var den i mars.  Sesongjusterte tall  viser at arbeidsledigheten falt med 2,92% i tremånedersperioden.

Økonomiminister Nadia Calviño sa at de nye tallene «bekrefter den positive utviklingen på det spanske arbeidsmarkedet i de siste kvartaler.» Calviño tonet ned det faktum at ledigheten har økt fra 14,45% i siste kvartal 2018 til 14,7% i de tre første månedene av 2019. Ministeren sa at resultatene i første kvartal vanligvis er dårligere på grunn av sesongmessige faktorer. Calviño sa at tallene i første kvartal må sammenlignes med samme periode i fjor, og bemerket at jobbsettingen går bra. Hun sa at det ikke er tegn på nedgang i arbeidsmarkedet, og at hun håper å avslutte  året med en arbeidsledighet på 14% eller mindre.

For seks år siden var dette tallet historisk høyt på 26,9%. Nesten 26% av Spanias arbeidstakere har midlertidige kontrakter, mens 12.124.000 personer hadde langtidskontrakter i første kvartal. Tjenestesektoren fortsatte å skape nye jobber med 429 400 nye stillinger de siste 12 månedene. Byggebransjen tilførte 129 500 arbeidere og industrien 32.100. Offentlig sysselsetting økte med 107 900 ansatte.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler