“ Sult eller resigner»

woman in black and white polka dot shirt with blue and white polka dot mask

Splittelsen i samfunnet skyves mer og mer åpent fremover. Den tyske helseministeren Jens Spahn (CDU) utelukker en lockdown for de som er vaksinert og de som har blitt friske. Omvendt betyr dette: Lockdowns er bare tilgjengelig for de som ikke har blitt vaksinert. Den avgjørende faktoren i fremtiden vil være en uspesifisert sykehusinnleggelsesverdi. Selv shopping i supermarkedet kan snart være over for de uvaksinerte.

Det er skandaløst hvor åpent politikerne nå kunngjør diskriminerende prosjekter. Som tyske «Bild» rapporterte :  Slik svarte Spahn på spørsmålet om det vil bli en lockdown igjen:  «ikke for vaksinerte og rekonvalesent.»  Han omtalte 2G -regelen som «en rimelig måte» og erklærte:  «Vaksinert og de som har kommet seg, burde ha det lettere ”. Spahn sementerer nå endelig toklassesamfunnet – rettigheter og «friheter» for vaksinerte mennesker, ingen rettigheter og låsing for uvaksinerte! I fremtiden kan du, som i Frankrike, til og med nektes tilgang til supermarkeder dersom du nekter geninjeksjoner i Tyskland. For de som ikke har råd til de kostbare testene, er svaret: “ Sult eller resigner».

Forekomstverdiene som har vært avgjørende for tiltakene frem til nå , skal erstattes av en sykehusinnleggelsesverdi, som imidlertid ikke er nøyaktig bestemt. Den tyske riksforsamlingen «Forbundsdagen»  skal håndtere endringen på tirsdag. Den endelige avgjørelsen bør tas 7. september. I følge «Bild» er det foreløpig uklart om eksakte verdier til og med skal komme i lov. «Det nye parameteret er da sykehusinnleggelsen,» sa Spahn. Så han ønsker å gjøre antall koronapasienter på sykehus til den nye referansen. Imidlertid ønsker han ikke å foreskrive en fast verdi. Etter hans mening bør forbundsstatene regulere dette selv.  Kommer dette fordi vaksinasjonene neppe hjelper mot korona -infeksjon og sykehusene er fulle av vaksinerte korona -tilfeller? Blir det lockdown i fremtiden fordi intensivavdelingene er overfylte med vaksinasjonsgjennombrudd  (vaksinerte som likevel blir syke)?  

La oss ta et eksempel. Ingen er så fullvaksinerte som befolkningen på Gibraltar. Gibraltar er 99% fullvaksinert, og har vært slik siden 5. juni. Det var ikke mer enn to nye COVID-19-tilfeller per dag i Gibraltar fra 1. juni til 22. juni. Det tallet har raskt økt, og toppet 31 nye tilfeller per dag innen 20. juli, en økning på 3000%, ifølge Financial Times. Tallet svinger nå rundt 27 nye saker per dag.  Det amerikanske utenriksdepartementet plasserte Israel på sin « ikke reise » -liste på nivå 4 i går på grunn av masseutbrudd av COVID-19. Disse utbruddene skjer til tross for at 60% av israelerne er fullstendig vaksinert. Det israelske helsedepartementet registrerte 7 700 nye COVID-19-tilfeller (for det meste Delta-variant) mellom 1. mai 2021 og 1. juli 2021. Bare 72 av disse tilfellene var mennesker med naturlig immunitet, mens over 3000 som var fullstendig vaksinert.  Så vi kan trygt si at vaksinen virker lite tilfredstillende. Folk blir trolig mindre syke, men er til gjengjeld en viktig faktor i videre smittespredning og opphav til nye mutanter.

Corona -tiltakene, som er meningsløse fra helseaspektet, får en ny begrunnelse. Men det er mulig at disse ikke er så meningsløse om du  forfølger målet om å slite ut  og dele befolkningen mer og mer – og presse dem til å la seg vaksinere. Jens Spahn er kjent for å ha dype forbindelser til farmasøytisk industri og var i stand til å kjøpe en eller to luksus eiendommer selv under Corona -krisen.  For å forstå hva som skjer må du følge pengene: Selv om produsentene av koronavaksinene gjør rekordfortjeneste, øker prisene for mRNA -koronavaksinasjonene massivt. Vaksinene utviklet med skattepenger fra BioNTech / Pfizer og Moderna er beskyttet av patenter og er derfor en ekte gullgruve. 

Prisøkningene intensiverer omfordelingen av rikdom fra fattige til de aller rikeste.    De to mRNA -vaksineprodusentene Moderna og BioNTech / Pfizer har reforhandlet prisene sine med EU .  En dose Pfizer -serum øker med rundt 25% , fra 15,50 Euro 19,50 Euro i fremtidige kostnader, og prisen på vaksinen fra Moderna økes fra 19 euro til 21,50 euro . Dette tilsvarer en prisøkning på over 13% . Denne prisstigningen kommer på et tidspunkt da disse farmasøytiske selskapene håver inn milliarder . BioNTech oppnådde et rekordresultat på utrolige 2,8 milliarder euro alene i 2. kvartal 2021 og regner med et årlig salg på 80 milliarder dollar. Moderna nådde også 2,8 milliarder i samme periode og forventer et årlig salg på 20 milliarder. Dollar. Den utvikling av mRNA vaksiner var i stor grad offentlig finansiert. Skattebetaleren får ikke bare betale produsentenes ublu priser, men har også finansiert utviklingen. Totalt 93 milliarder euro i skattebetalernes penger har blitt brukt på det.

De siste dagene har vist at europeiske regjeringer ønsker å stramme tømmene. Vaksinasjonskrav i Hellas , Italia , Tyskland og Østerrike skal innføres, barna skal tortureres med geneksperimenter og vaksinasjonssøkere skal nektes deltakelse i samfunnet . Og med den siste fulle godkjenningen av BioNTech / Pfizer -vaksinen i USA, er det knapt noe som står i veien for et generelt vaksinasjonskrav, fordi godkjenning i Europa sannsynligvis bare er et spørsmål om tid. Høsten blir mer enn bare spennende …

Kilder: New York Times, Wochenblick

Relaterte artikler