Spår slappere boligmarked

Makroøkonom Nejra Macic i Prognosesenteret tror prisutviklingen på boliger i Oslo frem til 2020 blir «litt på undersiden av null». – Vi tror på en svak prisutvikling, på grunn av renteøkning, svakere befolkningsvekst og tilbudsøkning. Når vi kommer til 2020 venter vi at tilbudet faller, vi tror ikke vi får noe særlig mer renteøkninger da og det kan også hende befolkningsveksten kommer seg opp på et litt høyere nivå, så det er flere faktorer som taler for sterkere prisvekst i 2020, sier Macic til TDN Direkt. Uttalelsene kommer i forbindelse med fremleggelsen av tall for juni fra Boligprodusentenes Forening. Når man ser på boligbehovet versus det som bygges i Oslo blir det mest sannsynlig et underskudd i Oslomarkedet om to år, noe som taler for prisvekst da.  Macic sier vi nå går inn i en svært usikker periode med tanke på salg av boliger. – Salget vil avhenge av prisen på bruktboliger, som igjen vil avhenge av de tre faktorene rente, befolkningsvekst og tilbudsendring, noe som vil tale for en svak nedgang på landsbasis.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler