Får han rett?

Mohammed Aslam Ahsan Chaudhary

Mohammed Aslam Ahsan Chaudhary er en norsk lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Lørenskog kommune, hvor han har sittet i kommunestyret siden 1983. Han har gjort seg kjent ved at han er engasjert i en rekke samfunnsspørsmål og har vært en fast debattant i media gjennom mange år.  Han er også leder av Ressurssenteret for pakistanske barn. I 2009 fremla Ashan noen av sine visjoner for det fremtidige Norge:   

«Et stort muslimsk, konservativt parti vil dukke opp med full kraft og kjempe mot Fremskrittspartiet», skrev Ap-politikeren. Han ser også stor fare for at det vil bli større klasseforskjeller muslimer i mellom, noe som vil skape større uro, utrygghet og høyt spenningsnivå i befolkningen. Og i mange ting vil ikke de mest konservative kreftene få gjennomslag. I dag har elleve prosent av Oslos befolkning (2019) bakgrunn fra «rene» muslimske land.

Legger man til grunn et forsiktig anslag av nettobefolkningsveksten i deres opprinnelsesland og ny innvandring til Norge, utgjør muslimer i 2080-årene langt over 50 prosent, sier Aslam Ahsan. Kun kristne får lov til å kjøpe alkohol til bruk i sitt eget hjem. Flerkoneri blir lovfestet. Offentlige møter vil begynne med lesning av Koranen og avbrytes av bønn.

Ahsan mener muslimer kommer til å benytte seg av det norske, demokratiske systemet for å komme i maktposisjoner i styrende organer.  «Alle offentlige møter vil begynne med talawat (lesning av Koranvers, red.anm.) og avbrytes ved bønn. Imamer skal lønnes av staten på lik linje med den norske kirken. Bygging og vedlikehold av moskeer likestilles den norske kirken», skriver Ahsan til Dagbladet. Han tror samliv utenfor ekteskap gjøres rettsløst og at ekteskap mellom samme kjønn forbys. Flerkoneri blir derimot lov, tror han.

– Vi kan ikke utelukke at det kommer pressgrupper som vil kreve innføring av muslimske lover i Norge i overgangen til neste århundreskifte. Men jeg tror ikke de vil få gjennomslag, sier Ahsan.  «DET NORSKE FLAGGET vil beholde korset, men i tillegg pyntes med et muslimsk symbol eller et skrift fra den hellige Koranen», skriver Ahsan. Han ser også for seg at det politiske landskapet vil bli forandret. KrF og Senterpartiet får ifølge Ahsan en relativ stor vekst. Høyre, Venstre og SV kommer til å forsvinne. Kilde: https://www.dagbladet.no/magasinet/tror-flerkoneri-blir-tillatt-og-alkohol-forbudt/65229494.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler