Et forsvar på felgen

Stridsvognen Leopard 1 foran Forsvarsmuseet på festningen i Oslo

 

Det norske landforsvaret befinner seg i dag i en svært utfordrende situasjon. Eksempelvis stridsvognkapasiteten. De sterkt aldrende Leopard 2 A4 nærmer seg 40 år og er helt på slutten av sin levetid. Den anslås å løpe ut  neste år. Dette rammer forsvarsevnen og kapasiteten direkte fordi stridsvognene er Hærens hovedkampvåpen. Det blir som et flyvåpen uten kampfly. Regjeringen ønsker imidlertid ikke å bruke penger på nye stridsvogner før i 2025-2028. Dermed risikerer Hæren å stå uten stridsvogner i en årrekke. Dette ble det ingen endringer på i  forliket om revidert statsbudsjett mellom Krf og regjeringspartiene. 

Behovet for nye stridsvogner har vært kjent i lang tid, og situasjonen er prekær. Dette understreket hærsjef Odin Johannessen overfor partienes forsvarspolitikere da Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøkte Hærstaben i Bardufoss.  Under stortingspolitikernes besøk hos informerte hærsjefen åpent om de alvorlige konsekvensene av at nye stridsvogner igjen er utsatt. Mange håpet denne ærligheten ville medføre endrede prioriteringer. I etterkant er hærsjefen imidlertid blitt irettesatt av forsvarssjefen for sin åpenhet. Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti medførte i seg selv ingen tilleggsbevilgning til landmakten.  Dermed står regjeringens beslutning om å utsette anskaffelsen av nye stridsvogner fast.

OK, politikerne forteller med all tydelighet at de gir blaffen i Forsvaret. For hva annet kan en konkludere med etter at revidert statsbudsjett er fremforhandlet? Virkningen av budsjettet er at avviklingen av landmilitær kapasitet fortsetter samtidig med at vår maritime kapasitet til patruljering og krigføring mot undervannsbåter stadig minskes.  Derved blir det amerikanske fly som etterhvert må overta oppgaver for norske maritime patruljefly med et høynet spenningsnivå i Nordområdet som konsekvens.

Jada, vi har jo NATO og amerikanerne om det skulle gå galt. Tja, i så fall bare USA, for de europeiske NATO-landene er omtrent like dårlig stilt som Norge, bortsett fra land som Polen og Tyrkia.  Norges utenriksminister kom fra posisjonen som forsvarsminister, og derav forutsettes å ha forstått implikasjonene av de grep som Regjeringen har gjort ved out-sourcing av forsvaret av Norge til amerikanske styrker.  Da er det lite smart å legge seg ut med USA ved enhver anledning.   Regjeringen følger nesten slavisk Angela Merkel og EU-byråkratenes utenrikspolitikk under utenrikssjef Federica Mogherini , en italiensk ex-kommunist. 

Regjeringen vi har i dag er en enorm skuffelse når det gjelder Forsvaret, og det må Erna Solberg og Siv Jensen ta på sin kappe.  For dette er norsk forvarspolitikk:  Den forrige forsvarsministeren Ine Søreide avbestilte Norges nye artilleri «Archer»?  Begrunnelsen  var at det ble 6 mnd. forsinkelse på leveransen, mens kystvakthelikopterne NH90 er 14 år forsinket, uten at det har vært på tale å kansellere den ordren.  Helikoptertypen EH 101 som skal ta over for Sea King er 13 år forsinket.   Begrunnelsen for å bytte ut Sea King var at disse var for dyre å drifte, men   EH 101 koster ca 10 ganger mer å drifte enn Sea King! Derfor står  80% av Danmarks flåte med EH101 står på bakken.  Så kom vedtaket om å anskaffe F-35. Et fly som er så dyrt at alle andre behov må nedprioriteres. Vi har for eksempel ikke råd til å beskytte hangarene med antiluftskyts. Så under et overraskende angrep er det snipp snapp snute, alle F-35 er ute.  Begrunnelsen for å skifte ut F-16 i stedet for å oppgradere dem, var at F16 er så  dyre å drifte. F35 vil trolig koste minst 20 ganger mer å holde i daglig drift.  Idag har vi kun 10 operative F16. Hvor mange F35 tror du vi har råd til å holde operative? Se bare på de spanskbygde norske fregattene, der Norge ikke hadde råd til å inngå en avtale om reservedeler, med det resultat at de har slaktet to fregatter for å få reservedeler til de andre. Normalt er det kun 1-2 av opprinnelige 5 som er operative.   Listen over forsvarstabber er uendelig.  Det er politikernes og deres uduglighet sin skyld. Sier en fagmann som vet hva dette dreier seg om fra, får han munnkurv eller blir omplassert eller i verste fall sparket.

Politikerne har gjennom de siste 30 årene årene ødelagt landets forsvarsevne. Den avgåtte generalløytnant Robert Mood er hard i sin dom over norsk forsvarspolitikk, og sier dagens landforsvar neppe ville vært i stand til engang å forsvare en bydel i Oslo. Nå er landet fullstendig avhengig av USA, som har en president norske politikere og presse har fått som sin lidenskap å håne. Det går ikke an både å satse på amerikanske styrker som Norges forsvar samtidig som man eroderer forbindelsen til USA. Denne erroderingen gjør man ved å støtte opp om de krefter i Europa som driver  anti-amerikanisme og motarbeider styrking av eget forsvar for å oppfylle NATO traktatens artikkel III. Det blir en versjon av at man forventer støtte til tross for det man gjør. Hva er det skulle tilsi at vi er så verdifulle at det kommer til å skje?

 

AV: TOM BJØRNØ

 

Relaterte artikler