Elbil er fremtiden

«aktuelt» er det beste norsk/spanske magasin og som jeg leser med stor interesse de månedene jeg er i Spania. La meg også nytte anledningen til å berømme Tom Bjørnø som en meget produktiv bidragsyter med lesverdige artikler om mangfoldige tema.

Han har dessuten den egenskap at han i de fleste utgaver har en artikkel som bidrar til å holde adrenalinnivået oppe hos en gammel mann.

I deres nr. 3 av 15. mars er det artikkelen om «El-bilen – et blindspor» som har den effekten. Her overgår han seg selv! Det er lenge siden jeg har lest en artikkel med så mange faktafeil. Jeg ser da bort fra fantasileken rundt MDG med flertall på Stortinget. 

Ja, nordmenn kjøper fortsatt både diesel- og bensinbiler. Men over de siste 3 årene har andelen av disse miljøbombene gått drastisk ned. I 2017 utgjorde de 48 % av nybilsalg i Norge, i 2018 40 %. Resten var rene elbiler og hybridbiler.

I 2017 var rene elbiler 21 %, i 2018 steget til 31 % og i år forventes at rundt halvparten av registrerte nybiler er rene elbiler, altså halvparten. I tillegg selges stor andel med hybridbiler slik at andelen med ren diesel- og bensin biler går kraftig og stadig ned.

Av kostnadene i produksjon av elbiler er rundt halvparten kostnad til batteri. Kostnaden på batteriene har falt dramatisk de senere årene. Det forventes at kostnadene fortsatt skal falle. Delvis på grunn av effektivisering i produksjon, men også fordi ny teknologi er underveis. Et eksempel på det er faststoff batterier. De er rimeligere, tar mindre plass, har større kapasitet og lader raskere.

Mange analyser går ut på at rundt 2023 til 2025 vil det være like billig å produsere en elbil som en fossildrevet bil. Fra da og videre utover vil etterspørselen etter elbiler eksplodere. Dette vet de store bilfabrikkene, og det er ikke uten grunn at de nå kaster seg rundt og planlegger introduksjon av en mengde nye elbil modeller over de nærmeste årene.

Siterer Bjørnø: «Et løst anslag sier landet allerede i dag bruker et sted mellom 5-10 % av strømproduksjonen til å lade de 200.000 elbilene.» Ja, jammen er det løst anslag. Fullstendig feil. Beregninger viser at om hele den norske bestand av privatbiler (ca. 3,3 millioner) var elbiler, ville de behøve rundt 5 % av dagens strømproduksjon. Og som kjent øker produksjonen hvert år gjennom vindmøller, solceller og effektivisering av dagens vannkraftverk.

Og når man er inne på energi: fossildrevne biler utnytter bare 25-30 % av tilgengelig energi til framdrift. Resten går bort i friksjon og tapt varme. En elbil utnytter i overkant av 90 % av tilført energi i form av strøm. Fossildrevne biler er sløsing av energi.

Rekkeviddeangst er i ferd med å bli historie. Nyere modeller har rekkevidde på 450-550 km. Kommende SUV modell fra Ford vil ha 600 km. Og enda lengre kommer. De fleste lader hjemme. Da har man «full tank» hver morgen. «Ledning» for fylling har man også på bensinspumpene. Det er riktig at vinterkulden reduserer rekkevidden. Da må man kanskje stoppe på en hurtigladestasjon som man ikke hadde behøvd om sommeren. Slike stasjoner planlegges ved hver 150 km langs veiene.

Levetiden til en vanlig bil varierer med eierens bruk og vedlikehold. Gjennomsnittlig levetid av biler i Norge er 10,5 år. For elbiler synes det mer og mer vist at batteriet kan forventes å vare ut bilens levetid, godt ut over 10 år. Leaf som er det merke som så langt har solgt flest biler og hatt de lengst i salg, har på verdensbasis skiftet 5 batterier. Biler har gått langt og i 7 år med moderat fall i batterikapasitet. Leaf som taxi med over 400.000 km kjørt, hadde fortsatt 85 % kapasitet. Tesla S har eksempel på bil fra 2013 kjørt 675.000 km, en annen 600.00 og det er flere Tesla X som har passert 500.000 km. Alle nevnte med over 80 % intakt. Batteriangst er en myte.

Bjørnø nevner ikke det faktum at elbil er mye rimeligere i drift. Og da tenker jeg ikke på dagens fordeler som lavere bompenger, parkering, ferjetakster osv. Elektrisk framdrift koster bare rundt en fjerdedel av bensin/diesel kjøring. Service er betydelig billigere. Der er så få deler i forhold til fossildrevne biler.

Jeg kunne har fortsatt å knuse flere myter, men jeg lar det være. Takk Bjørnø, for nok en gang å ha produsert adrenalin og stimulert et hjerte med behov for oppfrisking.

Med vennlig hilsen

Torgeir Skretting

p.t. Alfaz del Pi

Relaterte artikler