DÅRLIGE NYHETER

I den tidligere FrP-kommunen Austevoll har Ap og Høyre nå vedtatt å tvangskommunalisere eldreomsorgen. Det vil koste 9 årsverk og 13 sykehjemsplasser.

I 2013 bestemte kommunen, den gang styrt av FrP, med Helge Andre Njåstad som ordfører, at eldreomsorgen skulle settes ut på anbud med bestemte kvalitetskrav. Selskapet Stendi fikk oppdraget med å levere både sykehjem og hjemmesykepleie til de eldre, betalt av kommunen.  Dette førte til gode og varierte aktivitetstilbud for eldre hver dag, sunn og god mat og et fokus på kvalitet. Resultatene har vært gode og de pårørende har vært svært fornøyd med tilbudet.

Nå har AP overtatt styringen i kommunen. Sammen med Høyre har de nå vedtatt å tvangskommunalisere denne tjenesten. De vil redusere antall sykehjemsplasser fra 49 til 36 og med redusert bemanning. Kostnaden for omstillingen er hele 7 millioner kroner. Det er mye penger for en kommune med kun 5000 innbyggere. Rådmannen hevder at kommunen vil spare penger på denne måten. Men hva med trivselen til beboerne i sykehjemmet og de som får hjemmehjelp? Hvorfor endre på et opplegg som går godt? Slik blir det når ideologi går foran sunn fornuft.

Dette er dessverre en trend vi ser over hele landet der Ap samarbeider med sine nye bestevenner, kommunistene i Rødt. I Oslo har Ap skremt vekk den aktøren som har bygd opp de beste sykehjemmene, og i Austevoll betaler Ap gladelig ni arbeidsplasser for å oppfylle sin våte drøm om å levere alle tjenester i egen regi. Kvalitet betyr ingenting for dem lenger. Det som er mest skremmende i denne saken er at det er Høyre som har vært pådrivere i Austevoll.

Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com

Relaterte artikler