KARBONDIOKSID – LIVETS GASS

Dette handler om FN’s kamp mot livets gass, karbondioksid, eller CO2, som mange sikkert har hørt om de siste 30 år. Karbonet er grunnstoffet som er byggesteinen for alt liv. Karbondioksidet bindes gjennom fotosyntesen og gir liv til planter og dyr, inkludert mennesker. Det er gjennom fotosyntesen at atmosfæren tilføres tilstrekkelig surstoff. 

Alt liv på landejorden forbruker CO2 fra atmosfæren. Samtidig tilbakeføres CO2 ikke i tilstrekkelige mengder til atmosfæren. Når vi mennesker, eller naturen selv, tilfører luften en viss mengde CO2, opptas 98% av dette av havet. Dette er fysisk lovbestemt. CO2’et i havet, sedimenteres på havbunnen og der blir det liggende. Vi får derfor over tid en reduksjon av CO2 i atmosfæren. Denne prosessen har foregått gjennom hele klodens eksistens. Det synliggjøres ved at ved jordens skapelse besto atmosfæren av 80% CO2. I dag er den på 0,04%, eller også ca 400 partikler pr. million, (ppm). Relativt sett er dette farlig lite.

Under siste istid var mengden helt nede på 180 ppm. Ved 150 ppm vil plantenes fotosyntese skrante, og livet på jorda begynner å dø ut. Det skjedde heldigvis ikke denne gangen. Takket være oppvarmingen av havet etter siste istid og forbrenning av  døde karbonrike organismer på jordoverflaten, har vi fått tilførsel av CO2 til atmosfæren, tilstrekkelig til å holde liv i alt som lever, inntil videre.  Når havet varmes opp, avgir det nemlig CO2 til luften. Livet på jorden var altså nær ved å dø ut under siste istid. 

Det vitenskapelige faktum er at livet på jorda profitterer på et høyere CO2 innhold i atmosfæren. Dette benyttes i gartnerier hvor de har CO2 generatorer som tilfører CO2 til luften i drivhusene. Fysikeren Ivar Giæver, som fikk nobelprisen i fysikk i 1973, hevder at FNs klimateori er gal. Det sier tusenvis av uavhengige forskere også. Jeg vet at flere stortingspolitikere har samme oppfatning som den jeg her beskriver. Carl I Hagen har gått ut offentlig med sin oppfatning. Han pleier å være noen år foran andre med ukomfortable sannheter. Jeg undres når vi får oppleve at stortingspolitikere går ut med en selvstendig refleksjon over FN’s klimateori. Hvem blir den som starter prosessen med å la alle forstå at livets gass må få flyte ut i atmosfæren og opprettholde livet på kloden. Alt vi brenner av materialer, inkludert olje og gass, er med på å holde livets gass i atmosfæren på et nivå som opprettholder liv på kloden vår. 

Det finnes ikke historisk dokumentasjon på at øket CO2 innhold gjør at temperaturen stiger. Derimot finnes det dokumentasjon på at en frodigere klode krever et høyere CO2 innhold.

CICERO, som er Norges forskningsinstitutt på klima, vil ikke diskutere dette med meg. De antyder at det har med drivhuseffekten å gjøre at vi nå opplever denne effekten av tilførsel av CO2. Min kommentar er at drivhuseffekten har alltid vært der,  også før vi forsto at den fantes, og CO2 nivået har nesten alltid vært høyere. Dessuten er det ingen forskjell på menneskeskapt CO2 og det naturen selv produserer. 

AV: Odd Furuseth

Relaterte artikler