HØYT CO2-NIVÅ?

Sunny forest
«Livets gass», CO2 er avgjørende for livet her på jorden.

Nå utgis det skremselspropaganda om at CO2 nivået har nådd høyder vi ikke har sett på millioner av år. Nivået har kommet opp i 415 ppm, (partikler per million), eller ca 0,04% av den totale mengden gasser atmosfæren består av.

Sett i et historisk perspektiv er dette svært lavt. Nivået har sunket fra 80% ved jordens tilblivelse ned til 0,03% (180 ppm.)ved siste istid, som er det laveste noen sinne. Under de siste 600 millioner år har CO2 nivået i stort ligget høyt over nivået vi har nå. For 450 millioner år siden var det på 4300 ppm, mer enn 10 ganger høyere, med samme globale middeltemperatur som i dag. Kun en kort periode for 300 millioner år siden var CO2-nivået nede på nåværende nivå. 

At nivået nå er kommet opp i 415 ppm, skyldes nesten bare naturlige prosesser. Menneskeskapt CO2 utslipp er kun 4 ppm pr 100 år med det utslippsnivået vi har i dag. I tillegg må en vite at med et nivå høyere enn 400 ppm, vil ikke CO2 ha noen effekt på temperaturen i atmosfæren. Det er vist ved vitenskapelige eksperimenter at drivhuseffekten av CO2 opphører over dette nivået.

Det må være lov å spørre; hvordan kan temperaturen på jorden ha sunket fra å ha vært en glødende kule ved jordens tilblivelse til et nivå på 15 grader i snitt nå, med de høye CO2 nivåer som har vært ned gjennom historien? Svaret er nemlig at drivhuseffekten av CO2 gassen ikke øker og forblir konstant med nivåer over 400 ppm. Selv med 20 ganger dagens nivå har vi hatt istider, uten at mennesker har sluppet ut en eneste fjert CO2. Middeltemperaturen har vært helt oppe i over 20 grader de siste millioner år, uten sammenheng med endringer i CO2 nivået. 

Klimafanatikerne bruker argumentet om at temperaturstigningen nå er så rask, at det er grunn til å tro at vi mennesker påvirker temperaturendringen ved å tilføre CO2 til atmosfæren. Under jernalderen, ca 400 år BC, hadde vi en liten istid lignende den vi hadde for ca 300 år siden. Den ble etterfulgt av en varm periode (Roman warm period) for  ca 2000 år siden. Temperaturstigningen var raskere da enn den vi opplever nå. Det kan en lett se på diagrammer som vitenskapen har kommet frem til. Etter siste istid har snitt-temperaturen på jorden ligget på rundt 16 grader. Nå ligger den på 15,5. Kun i 2 korte perioder de siste 600 millioner år har den globale middeltemperatur vært så lav som nå. 

Ved CO2-nivåer under 150 ppm vil plantenes fotosyntese skrante, og livet på jorden trues med utryddelse. Er det dette FNs klimafanatikere og alle politisk korrekte individer ønsker seg?

Til slutt ber jeg om at du, som mener at CO2 har den effekt på temperaturen som FN, våre politikere og media fremfører, motbeviser mine påstander her i Aktuelt Spania.

AV: Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com

Relaterte artikler