HVORDAN ER DET MULIG?

Vårt Storting er ansvarlig for styringen av landet vårt. Det krever mye energi og innsats med fokusering på primære og viktige oppgaver. Hvordan er det da mulig å rette all oppmerksomhet mot en uttalelse fra en minister som kun bekreftet fakta?

Justisministeren, som er ansvarlig for sikkerheten og tryggheten for det norske folk, opplevde at arbeiderpartiet ikke ønsket å inndra passet til borgere med 2 statsborgerskap og som hadde deltatt som IS-krigere. Begrunnelsen var at vi må bevare nivået på vår rettstat; altså IS- krigeres rett til en normal rettsforfølgelse, slik alle anmeldte borgere av Norge har rett til.

Javel…..Hva om en bilist blir tatt med 2 promille ved en alkotest? Skal vi unnlate å inndra hans førerkort? Rettsprinsippet innebærer vel at førerkortet blir inndratt inntil en rettskraftig dom er avsagt? Dette er nettopp kjernen i denne saken. Passet til IS-krigeren bør inndras inntil en rettskraftig dom blir avsagt. AP’s holdning i denne saken innebærer jo at rettsstaten faktisk ikke fungerer, siden IS-krigeren opprettholder full frihet med den utryggheten det betyr for deg og meg!

Sylvi’s reaksjon var en spissformulering om at arbeiderpartiet satte hensynet til IS-krigere foran tryggheten til det norske folk. Det var jo nettopp det som var konsekvensen av AP’s stemmegivning i stortinget. PST har også gitt sin fulle støtte til dette forslaget fra regjeringen/ justisministeren.

Med den kjennskap vi nå har om IS- krigeres brutale metoder, er vi vel ganske sikre på at det bor skremmende holdninger i disse menneskene. Dessuten er det vel restriksjoner for norske borgere når det gjelder å engasjere seg i kamphandlinger for andre stater? Når en justisminister ikke kan uttale seg tydelig om saker som er kritiske for vår trygghet, er faktisk vår trygghet truet. I tillegg er slike anklager fra en opposisjon destruktiv for den normale virksomhet innen en regjering. Apropo rettstat, så blir personer som er mistenkt/anmeldt for grove kriminelle handlinger satt i varetekt. IS-krigere kan vel neppe anses for annet enn kriminelle av grovt kaliber? Det vurderes jo også å frata passet til personer som har utført seksuell omgang med barn, slik at de ikke kan reise ut av landet og fortsette sin virksomhet. Hvor er opposisjonen her? Har ikke disse personer rett til frihet på lik linje med IS-krigere? Hvorfor er omsorgen for IS-krigere så viktig for arbeiderpartiet? Ligger årsaken i at de frykter de dyktige ministrene i fremskrittspartiet, og ønsker disse fjernet på grunnlag som er oppkonstruert og fremført overbevisende av sitt lojale venstrevridde media?

Hva med AP’s spissformuleringer mot FrP? Slike reaksjoner vi her har sett, får en ikke fra FrP, annet enn at de påpeker faktafeil. FrP kaller en spade for en spade. Skal Stortinget kunne sette munnkurv på en minister? Er det ikke innholdet i det som blir sagt som betyr noe? Har ikke en justisminister ytringsfrihet? Det er jo nettopp justisministeren som forsvarer vår ytringsfrihet! I denne saken demonstrerer Sylvi nettopp at vi har det.

Sylvi reddet regjeringen og styrket sin politiske stilling 2 timer før stortinget kk sjansen til å kreve hennes avgang. Jeg gratulerer Norges beste politiker, Sylvi Listhaug!

AV: Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com

Relaterte artikler