UTLEIELOVENS REFORM VARTE I MINDRE ENN MÅNED

Den 22. januar 2019 ble de forandringene til utleieloven av desember 2018, kansellert.

Det spanske lovgivningssystemet, så vel som det fra de fleste parlamentariske monarkier, bestemmer at regjeringen i et nødstilfelle kan godkjenne et lovdekret. Dette må ratifiseres innen en måned av parlamentet.

Når regjeringen er i minoritet som det er nå i Spania, skjedde det at Parlamentet ikke godkjente endringene. Konklusjonen er at når det gjelder å regulere saker som påvirker et stort flertall av innbyggerne og det inngår deres grunnleggende behov som for eksempel bolig, er forsiktighet sterkt anbefalt.

Regjeringen mente med denne endringen, å hjelpe de innbyggerne som trenger å leie og beskytte ham slik at han kunne bo der i minst 5 år, blant annet. Men i tillegg må regjeringen også beskytte den utleier som ofte med stor økonomisk innsats kjøper et hjem for investering, fremtidig bruk eller utleie eller for sine barn, blant annet.

Resultatet er at bare leiekontraktene som er inngått mellom 19.12.2018 og 22.01.2019 vil bli regulert ved den Kongelig Resolusjon 21/2018. Dette betyr at de endringene vi snakket om i det forrige nummeret av Aktuelt Spania, slik som kontraktsforlengelsen til fordel for leietaker på 5 eller 7 år, i stedet for 3, bare trer i kraft for kontrakter som er undertegnet innen denne korte perioden.

Kontrakter  inngått  etter 22.01.2019 vil fortsette å ha en minimums-varighet på 3 år og ikke 5 eller 7, hvis det er leietakerens hovedbolig, det vil si det er det permanente hjemmet deres.

Kort sagt, forholdet mellom utleier og leietaker, som ved første øyekast kan se lett ut, er det ikke. Du må kjenne loven og alltid huske på at partene ikke kan fritt forhandle alle avtalene ettersom de kan bli ugyldiggjort.

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene. 

Relaterte artikler