RETT TIL USKIFTE FOR NORDMENN I SPANIA

Vi har mange ganger hørt nordmenn si at før kunne du ikke forbli i uskiftet bo med eiendommer som mange har i Spania. Dette er imidlertid ikke riktig.

Muligheten for å sitte i uskiftet bo med eiendommer som eies av ektefeller med norsk statsborgerskap, i Spania, har alltid eksistert. En annen ting er at enkelte spanske advokater og notarer for noen år siden ikke visste hva denne retten betydde ifølge norsk lov, og derfor ignorerte den.

Generelt sett betyr uskifte at den lengstlevende ektefellen har rett til å overta felleseiendommer (og særeid eiendom avhengig av visse betingelser). Dette gjelder også eiendelene de har i Spania. 

I praksis betyr det at norsk lov gir enkemannen eller enken rett til å disponere eiendelene de hadde sammen. Det vil si bruke dem eller til og med selge dem uten å trenge samtykke fra de andre arvingene, for eksempel barna. Dette kan være veldig nyttig hvis den gjenlevende bestemmer seg for å selge huset i Spania og vende tilbake til Norge i de siste årene av sitt liv.

For å ha denne rettigheten i Spania, må den gjenlevende ektefellen som vil gjøre bruk av retten til uskifte, sende melding til tingretten innen 60 dager, om den avdøde var registrert bosatt i Norge.

Hvis du ikke lenger har bosted i Norge, det vil si at du ikke lenger er registrert bosatt i Norge, bør du lage et testament i Spania hvor du bestemmer at loven som gjelder din arv når du dør, er norsk lov. Hvis du ikke gjør det, hvis du ikke velger norsk lov, vil sannsynligvis spansk lov som ikke har denne retten til uskifte, være gjeldende med de konsekvenser dette har for arvingene.

I begge tilfeller, med eller uten testamente er det nødvendig at du bruker de dokumentene som kreves i spansk lov slik at huset går fra å bli registrert i navnet til begge ektefeller til bare navnet til den etterlevende, for å kunne selge det uten den avdødes signatur (som ikke lenger kan gjøre det) eller de andre arvingenes.

I denne prosedyren er det mange som er involvert;   din advokat, oversetteren, det sentrale registeret av testamenter i Madrid, banken i Spania hvor avdøde hadde en bankkonto, Notarius Publicus, eiendomsregisteret, de statlige skattemyndighetene i Madrid og skattemyndighetene i kommunen hvor huset ligger. 

Dette betyr at prosessen å overføre eiendommen eller andre eiendeler fra den avdøde ektefelle kan ta noen måneder, før det er registrert i navnet til den gjenlevende.

”Informasjon i spalten har informativ karakter, og er ikke ment som en erstatning for profesjonell rådgivning i det enkelte tilfelle. Husk at lover og regler endres i raskt tempo, slik at man må alltid sjekke ”datostemplet” på opplysninger man får. Ripoll Abogados fraskriver seg ethvert ansvar for trykkfeil eller andre typer feil som kan ha sneket seg inn i artiklene. 

Relaterte artikler