Tyskland i bresjen for ny EU-hær

Tysklands kansler Angela Merkel har sagt at EU må utvikle sitt forsvarssamarbeid, blant annet ved å utvikle felles våpen systemer. «Det er bra at vi etter flere tiår ønsker å utvikle en felles forsvarspolitikk … Vi må utvikle våpensystemer sammen» sa Merkel i en kommentarer, rapportert av Reuters.

Den tyske kansleren fortsatte å fortelle sine partimedlemmer i CDU i en tale i Rostock, i Merkels hjemstat Mecklenburg-Vorpommern, at EU burde vurdere  å lette på sine «meget strenge eksportregler» fordi «alle som utvikler et fly med oss,  ​​vil også gjerne vite om de kan selge flyet med oss. » «Vi må gjøre kompromisser, det er det vi snakker om for øyeblikket» la hun til. Kommentarene kommer etter at Merkel uttrykte støtte til den franske presidenten Emmanuel Macrons krav om at EU skal ha sin egen hær for å beskytte seg mot en rekke eksterne trusler, inkludert USA – en  kommentar som ble fordømt av  president Donald J. Trump som «Veldig fornærmende.

Utsiktene til en EU-hær ble en gang merket som en «farlig fantasi» av forkjemperne for fortsatt EU-medlemskap under Storbritannias Brexit-avstemning inntil november 2017 da Brexit-tilhengernes frykt ble realisert etter at 23 nasjoner var blitt registrert i «Permanent Structured Cooperation», forkortet til PESCO. PESCO er nøkkelen til blokkens forsvarsforbundsplaner som ble fastsatt av EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, som hadde erklært at blokken trenger en fullverdig hær innen 2025.

I slutten av fjoråret avslørte EU planer for en rekke militære prosjekter, inkludert utvikling av mellomstore raketter og spionskole som en del av sin proto-hærstyrke. I januar bekreftet Tysklands forsvarsminister at «Europas hær allerede tar form.» «Reformer i de siste månedene og årene har brakt våre væpnede styrker nærmere sammen. Vi jobber raskt» skrev Ursula von der Leyen. Hun la til at «Tyskland og Frankrike er de drivende styrkene i forsvaret», og ønsket velkommen Merkel og Macrons beslutning om å inngå en traktat for nærmere samarbeid, blant annet ytterligere utvanning av grenser mellom de to landene og felles forsvarsstrategier.

Skeptikerne frykter at en EU-hær vil kunne bli brukt mot «ulydige» EU-stater som eksempelvis Visegradlandene (Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn).

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler