Kunstneren Ole Ertzeid bringer Lista-lyset til Solgården i Villajoyosa

”Lys er livet”, sier Ole Ertzeid som er oppvokst og bosatt  i Lyngdal. Han er utdannet arkitekt  fra Frederiksberg tekniske skole i København og landskapsmaler med utdannelse på Kunsthøyskolen i Holbæk, Danmark. Lyset og himmelen i Lista har alltid fascinert ham og i hvert av hans malerier  fra de siste 30 årene, gjenoppdager han dette landskapet på nytt. Nå har han sannsynligvis malt rundt 1000 bilder med dette motivet.  Listalandskapet er flatt, bredt og åpent. Der er mye himmel, skyer og hav. Derfor er mange av  bildene hans lave og brede – akkurat som Lista-landskapet.

Kunstneren går mye ut  for å få kontakt med naturen. ”Jag trivs bäst i öppna  landskap”, smiler Ertzeid og han siterer den svenske sangeren Ulf Lundell i intervjuet med Aktuelt Spania. ”Høst og vår fascinerer meg mest. Da er naturen naken og lyset kommer gjennom horisonten og fra en høy himmel. Du ser trærne som skulpturer mot horisonten og himmelen. Dette landskapet er aldri kjedelig og er i stadig endring, spesielt når det er værhardt. Horisonten gir uttrykk for uendeligheten.”

Ole Ertzeid baserer sine arbeider på fotografier som inspirasjon, men underveis i arbeidet gir han fritt løft til kunstnerisk kreativitet. Målet er ikke å gjengi landskapet helt korrekt, men å forenkle det og utelate detaljer eller redusere dem til en linje, bare som en  skjematisk representasjon. Ertzeid bruker alltid akrylfarge, den er mer elastisk og sprekker ikke. Han bruker mye blå farge og setter gjerne lys i kontrast med en mørk bakgrunn for å få dybde i bildet.

Ole Ertzeid ble påvirket av kunstnere som blant annet Adolph Tidemand og Skagenmalerne i Danmark, og  spesielt da av den norske kunstneren  Christian Krogh. Lyset på Skagen er mye det samme som på Lista.

Kunstneren, som elsker lyset, innrømmer at desembermørket i Norge  bremser litt av skapelsesprosessen. Derfor liker han å tilbringe tid i sitt hus i ved Villajoyosa, hvor han blir inspirert av ”den spanske solen”. Ertzeid kan tenke seg at det kanskje en gang i fremtiden også blir noen motiver fra Spania, fra det åpne landskapet i La Mancha eller Andalucia.

Ikke bare landskapsmaler

Kunstnerens abstrakte ikoner ble inspirert av teksten fra Johannes I. kapittel som på julekvelden alltid leses i familien til kunstneren. Som Ole Ertzeid forteller i et intervju til Aktuelt Spania, skjedde det noe med ham når han hørte ordene ”Alt er blitt til ved ham”.  Han begynte å male hva han følte basert på disse ordene. Slik begynte det abstrakte kunstprosjektet til kunstneren Ertzeid som ellers var vant til å male landskapet. Et ikon er etter Wikipedia  ”forkynnelse av Guds ord i form, farge og skjønnhet. De kan forståes som vinduer til den guddommelige verden.” Ertzeid ønsker å nå det moderne menneske gjennom sine ikoner og med ordene fra Bibelen om tro og fred som blir lagt til. De varme blåtonene i de religiøse bildene inviterer til meditasjon.

Kunstneren hadde sin første separatutstilling i 1987. Siden da  har han hatt mange utstillinger i Norge og er representert i De Kongelige Samlinger. Bemerkelsesverdig er også utstillingen ”Norwegian Horizons” i Trygve Lie Gallery i New York i 2016 hvor hans store malerier ble solgt innen en time. I 2012 viste Ole Ertzeid for første gang i Spania sine malerier under tittelen ”Norske landskap”. Det var i Fundación Frax i Albir under  ”Spansk Norske Dager”.

I februar, mars, april og til 17. mai presenterer Ole Ertzeid noen av sine arbeider på Solgården i Villajoyosa. Under salgsutstillingen ”Grafikk: Landskap og Moderne Ikoner” vises mellom 20 og 30 bilder. Åpningen er 17. februar, kl. 12.30.

Mer informasjon om kunstneren finnes på www.ertzeid.no

Tekst: Karin Eickel-Hermanrud

Foto: OLE ERTZEID OG K. E.-HERMANRUD

Relaterte artikler