Medlemsmøte i FrP

Etter et års hvileperiode ble jeg gjenvalgt som leder av foreningen Alfaz del Pi FrP i oktober i fjor. Det har kommet mange positive meldinger på at aktiviteten er i gang igjen. Mange savner også mine leserbrev her i Aktuelt Spania. Derfor gjør jeg her et forsøk ved fortelle at vi hadde medlemsmøte den 26. februar på restaurant La Roca i Albir. Medlemstallet har steget sterkt siden oppstarten i oktober, og på dette møtet møtte hele 31 personer, hvorav 27 var registrerte medlemmer for året.

Jeg krydrer møtene med informasjon om både partiets program og fra aktuelle saker som har preget politikken den senere tid. Alle fremmøtte fikk denne gang et skriv på hele 2 sider med slik informasjon.

Innledningen var som følger:

Hvorfor FrP?

Lavere skatter og avgifter. Mer vei raskere og billigere. Streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Kortere helsekøer. Varm eldreomsorg. Fleksibelt arbeidsliv. Skole i verdensklasse. Tryggere hverdag. Styrking av forsvaret. Økt kraftproduksjon og oljevirksomhet, osv.

Ellers var dette noen av temaene:

Regjeringsplattformen åpner for høyere fartsgrenser der hvor det er naturlig. Enkelte motorveier kan få 120 km. i timen. Engangsavgiften for import av biler som er over 20 år gamle, vil bli fjernet. Det har vært 30 år til nå. Aldersgrensen for helsekontroll for førerkortet heves til 80, og den skal bare fornyes hvert 3. år.

Justisminister Tor Mikkel Wara fra FrP har nå forhandlet frem returavtale med Etiopia. 1 av 5 som sitter i norske asylmottak med endelig avslag er fra Etiopia. Nå skal de sendes hjem. Etiopia mottok i 2017 nesten 500 millioner kroner i bistand. Takket være FrP har regjeringen nå betsemt «Å bruke Norges posisjon, blant annet som bistands-yter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere»

I 2017 gikk halvparten av all sosialhjelp til innvandrere. Nå vil FrP stramme inn. Forslaget går ut på at alle innvandrere som får oppholdstillatelse skal lære seg norsk for å få sosialhjelp. De som ikke møter opp til undervisningen skal bli fratatt sosialhjelpen. Det er sannsynlig at det nå er flertall for dette. For 20 år siden ble Carl I. Hagen erklært for rasist for denne holdningen.

I regjeringsplattformen har FrP fått gjennomslag for pliktig helsekontroll av alle barn i oppveksten. De som ikke møter til aldersbestemte helseundersøkelser skal heretter bli innkalt til kontroll. Dersom de allikevel ikke møter opp, skal barnet bli besøkt direkte av kommunen. Det legges vekt på undersøkelser som avdekker omsorgsvikt, vold, overgrep, kjønns-lemlestelse, norsk-kunnskap og negativ sosialkontroll. FrP’s Kari Kjønaas Kjos legger vekt på at FrP vil følge dette grundig opp i kommunene, og legge vekt på dette i kommune-valgkampen.

Møtet varte i over 3 timer og deltagerne inntok en 3 retters velsmakende lunsj/middag akkompagnert av god FrP politikk. Nye medlemmer ønskes velkommen. Ta kontakt med Odd Furuseth, oafuru@hotmail.com.

Relaterte artikler