POSITIVE NYHETER

Ketil Solvik Olsen har gitt beskjed om at han returnerer til Norge i juli neste år. Han indikerer at han ønsker å engasjere seg i norsk politikk igjen. Det kan bety et vendepunkt i oppslutningen av partiet.

Foto: Berit Roald

Politikken til FrP har ikke endret seg gjennom det siste året, men det har oppslutningen. Våre ministre gjør en god jobb, og følger opp regjeringens og stortingets vedtak.

Media’s daglige propaganda for opposisjonen og populistiske innslag fra alle partier på venstresiden, er hovedårsaken til tristessen. Vi mangler den motstand disse fremstøt fortjener fra vårt parti. Faktabasert propaganda fra FrP må tilstrebes og kreves formidlet av NRK spesielt, da de er betalt av hele folket. I det følgende vil jeg peke på noe av det positive FrP bidrar med.

Kommunene Stjørdal, Os, Selbu og Lillesand har deltatt i forsøket med statlig finansiering av eldreomsorgen siden 2016, og alle fire kommunene er storfornøyde med ordningen. De får derfor fortsette i forsøket. Nå inviterer regjeringen 6 nye kommuner til å melde seg inn i ordningen. Ordningen er i sin helhet etablert på FrP’s forslag.

Partiet har fått gjennomslag i statsbudsjettet for 2020, at kommuner som etablerer fritt brukervalg i eldreomsorgen skal få 500 000 kroner i belønning. Våre representanter i kommuner vil påvirke til innføringen av dette. Pr. i dag er det kun 5 kommuner som gir rett til valg av sykehjem, og 26 som gir rett til valg av hjemmetjenester. Det bør være en rett at eldre mennesker får velge hvem som skal gi de omsorgstjenester. Den sosialistiske overstyringen er uverdig.

Unicare er en privat velferdsaktør i Oslo. De har nå lagt ut sitt sykehjem for salg. Grunnen er byrådets politikk om kommunalisering av sykehjemmene i byen. Det undrer meg at nordmenn fortsetter å stemme på AP og deres partnere på venstresiden. FrP står for valgfrihet og sunn konkurranse innen velferdstjenester.

Justisminister Jøran Kallmyr står frem som en bauta i spørsmålet om brenning av koranen. Dette er en del av ytringsfriheten vår. Den er grunnlovsbestemt, og er en rettighet det norske folk ikke vil gi slipp på. Å brenne koranen i Norge er ikke en kriminell akt. Vi skal verdsette å ha politikere som Kallmyr i ministerposisjon. Jonas Gahr Støre hadde neppe vist samme lojalitet til sitt eget folk og deres rettigheter.

I mange år har FrP kjempet for i gi autorisasjon til at osteopater og naprapater skal få være en del av det offentlige helsevesen. Det har alle de andre partiene ikke gått med på. Nå har FrP i regjering oppnådd at disse nå kan få søke om godkjenning. Vår helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, forventer at vi allerede på nyåret får de første godkjennelsene. Det er nok påvirkning fra de andre nordiske landene som har gitt grønt lys for FrP i denne saken. FrP’s gruppeleder i Nordisk råd, Helge Andre Njåstad, sier at rådet nå har blitt enige om en felles autorisasjonsordning for osteopater. Helsedirektoratet skal konkludere i saken i disse dager. Det var alt jeg fikk med denne gangen.

Jeg ønsker alle God jul og et riktig godt nytt år.

Odd Furuseth

oafuru@hotmail.com

Relaterte artikler