OPTISKE ILLUSJONER SOM LURER HJERNEN

Våre tanker og følelser er en refleksjon fra virkeligheten av vår verden. All informasjonen vi har kommer fra sansene våre, spesielt fra synet. Synet er vår sterkeste informasjonskanal. Denne informasjonen blir filtrert og behandlet av hjernen vår.

Vi ser faktisk ikke med øynene, vi ser med hjernen. Og når vi mottar fullstendig informasjon, fullfører hjernen vår dette bildet og gir en tolkning for å forstå. For eksempel hvis du bare har bodd i byen, kan du ha vanskeligheter dersom du trenger å analysere bilder i skogen.

Det er mulig tolkningen ikke er god nok fordi den er utenfor dine tidligere erfaringer. Den optiske illusjonen kan oppstå på grunn av psykologiske egenskaper som jobber sammen med en overstimulasjon i øynene, som bevegelse, farge, etterbilder. Etter mottakelse i intenst lys eller noen ganger bruker vi hjernen med vår kunnskap. Perspektivet av hvert øye gir oss to ulike bilder på grunn av avstanden mellom begge øynene, og dermed organsierer vi hjernen vår for å se i 3D. Dette kalles stereoskopisk syn. Det finnes hallusinasjoner, som bildene ikke oppfattes av det menneskelige øyet, fordi hjernen vår bare kan tolke / oversette på bildet samtidig.

Hjernen vår kan bare konsentreres om ett objekt om gangen, så når to bilder presenteres blir hjernen forvirret.

Den optiske illusjonen er forskjellig i henhold til:
– Visual aktivitet
– Visuelt felt
– Fargeblindhet
– Astigmatisme (skjeve hornhinner)
– Skjeløyd (avvik på øynene)
– Sensorisk korrespondanse (svekkelse av sidesyn)

AV: Maria Jose Sanchez- Castro, Optivision.

 

Disse diagonale linjene er parallelle.

 

Dette er faktisk 4 helt runde sirkler.

 

Dette bildet beveger seg ikke.

 

Relaterte artikler