Turismen viktigste næring i Spania

Turismen har vært en av hovedmotorene bak Spanias økonomiske oppgang, og det er nå den viktigste kilden til sysselsetting. Ifølge en undersøkelse av Spansk Institutt for Turisme (Turespaña) var 2,65 millioner mennesker – 2,17 millioner arbeidstakere og 483.861 private entreprenører – ansatt i turistsektoren denne våren. Dette representerer 13,7% av Spanias arbeidsstokk (19,34 millioner mennesker), noe som betyr at turismen har gått forbi byggebransjen som den viktigste arbeidsgiversektoren i landet. Faktisk har sysselsettingen i turistsektoren nådd nesten samme nivå som sysselsettingen var i byggebransjen under Spanias eiendomsboom. I 2007, da boblen var i ferd med å briste, jobbet 2,7 millioner mennesker i bygg, ifølge landets statistikkbyrå (INE). Arbeidsstokken på den tiden var imidlertid 20,5 millioner mennesker, noe som innebar at byggebransjen utgjorde 13,1% av all sysselsetting. Med rekordhøyt antall turister som besøker Spania, har etterspørselen etter arbeidstakere i turistsektoren vært jevnt stigende. Ifølge Turespaña var over 2,2 millioner mennesker ansatt innenfor turisme i andre trimester i 2014. Fire år senere er tallet nå 2,6 millioner – en økning på nesten 20%. Turismeboomen har presset tjenestesektoren til sitt høyeste nivå,  med 75,5% av Spanias arbeidende befolkning ansatt i tjenesteytende næringer.

Turismen kan ha erstattet byggebransjen som Spanias hoveddriver, men   kan ikke konkurrere når det gjelder lønn. Ifølge en studie fra INE var den årlige årslønnen til en byggearbeider i 2008,   20,706 euro pr år,   48% mer enn de 14.000 euro som var gjennomsnittslønnen i turistsektoren.   I 2016, det siste året med tilgjengelige data, oppnådde turistsektoren et gjennomsnitt på 14.125  pr år – bare 1,2% mer. Lønnen i byggebransjen har i mellomtiden økt med 7% til  22163 pr år. Førsnevnte ble betalt i gjennomsnitt med 9,32 euro i timen i første semester i 2018, mens byggearbeidere mottok 11,73 euro pr time. Ulempen er at et stort antall  jobber i  turistsektoren er midlertidige på grunn av sin sesongmessige natur. Mellom april og mai var 35,2% av alle lønnede arbeidstakere i bransjen på en begrenset tidskontrakt – 9,6 prosentpoeng mer enn gjennomsnitssarbeidstakeren i tjenesteytende industri og nesten 8,5 prosentpoeng mer enn gjennomsnittsarbeidstakeren på tvers av alle næringer sett under ett.

Catalonia er regionen som mottar det høyeste antall turister i Spania, med 19 millioner utlendinger og fem millioner spanjoler som  besøkte regionen i 2017, ifølge INE. Det er også regionen som har størst antall turismeansatte, med 457 944 personer ansatt i sektoren i andre trimester i år. Andalusia kommer på andreplass med 433 853 arbeidere –   7,5% økning fra fjorårets tall fra samme periode. Selv om Madrid mottar færre besøkende enn Balearene og Kanariøyene, har regionen likevel flere personer som arbeider i turismesektoren – 400.000 sammenlignet med 169.000 og 244.000.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler