Hva skjer med migrantene?

Hva som skjer med migrantene som kommer til Spania i disse dager, er naturlig nok gjenstand for stor interesse Europa rundt. Endel vil søke asyl i Spania, mens andre vil ta seg videre nordover i Europa. Blant dem som søker asyl, vil de fleste få avslag og utvisningsvedtak. Men hvor mange utviste vil i praksis bli værende likevel?

Tall fra Tyskland viser at de færreste med avslag rent faktisk blir uttransportert, og da overveiende til samarbeidende land på Balkan og i mindre grad Nord-Afrika. Retur til land sør for Sahara, hvor de fleste migrantene i øyeblikket kommer fra, er i praksis uhyre vanskelig. En pekepinn om hvordan den tilsvarende situasjonen vil arte seg for Spanias vedkommende, får man ved å se på tall for 2017. Hva utvisninger angår, er disse kanskje noe overraskende å finne i en rapport som den spanske sivilombudsmannen har utarbeidet om forholdene i Spanias sentre for identifikasjon og utkastelse.

El País har sett nærmere på disse tallene, som kvalitativt sett i det store og hele ikke skiller seg voldsomt fra Tysklands. Dataene samlet inn av sivilombudsmannen i en av hans siste rapporter, viser at Spania i 2017 gav ordre om utvisning til omlag 20.000 av de 28.637 migrantene som ble registrert ved grensen idet de forsøkte å reise ulovlig inn i landet. Regjeringen gjennomførte til syvende og sist retur av 5272 av dem, hvilket tilsvarer 18 % av totalen.

De resterende reiser enten til andre europeiske stater, eller de forblir ulovlig i Spania. Det siste skjer ikke minst fordi det ikke er lov å holde migrantene internert mer enn to måneder med sikte på utkastelse. Mange utviste settes derfor på frifot, et fenomen som må ventes å bli mer utbredt med økende tilstrømning. At betydelige antall forsøker å ta seg videre nordover i Europa, har den selvstyrte spanske regionen Baskerlands arbeids- og sosialminister Beatriz Artolazabal torsdag gitt en klar indikasjon på i et intervju med den baskiske allmennkringkasteren Radio Euskadi. Ifølge Artolazabal har regionen Baskerland siden juni, da migranttrafikken til Spania begynte å øke for alvor, sørget for innkvartering av 1024 migranter som er på vei til andre europeiske land, spesielt Frankrike og Tyskland, skriver El Mundo.

Artolazabal forklarer at det skjer en koordinering mellom de baskiske myndighetene som tar seg av disse migrantene på gjennomreise, og organisasjonene som hjelper dem når de kommer til kysten av Andalusia. Deretter gir de med praktisk hjelp til å fortsette ferden til det nordlige eller sentrale Europa.  Ministeren understreker at dette er en ekstraordinær situasjon, hvor Baskerland er blitt et transittområde, ikke minst fordi Italia stenger sine grenser, og at institusjonene møter behovene til mennesker som er ute på en lang og strabasiøs ferd. Artolazabal sier også at Baskerland nylig har bestemt at tiden migrantene kan innkvarteres i regionen, utvides fra tre til fem dager. Den permanente boligen må skaffes til veie et annet sted.

 

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler