Slik er smittesituasjonen nå:

aerial view of people walking on raod

To coronarelaterte dødsfall, 203 nye infeksjoner og to utbrudd i Novelda og Santa Pola viser opptellingen og utviklingen av pandemien i Alicanterprovinsen det siste døgnet. Antall dødsfall siden begynnelsen av pandemien er nå 570 i provinsen, 1 651 i hele Valenciaregionen, som det siste døgnet har registrert 8 nye dødsfall.

 Den daglige smittegraden som hadde falt betydelig dagen før, overstiger nok en gang 200 tilfeller, og i regionen som helhet utgjør de 562, hvorav 299 i Valencia. Antall innlagt på sykehus i provinsen falt litt, fra 129 til 124; og pasienter på intensiven er også to mindre enn dagen før, nå 34.

I regionen er det registrert  seks nye utbrudd, tre i Valencia med henholdsvis 23, 14 og 3 tilfeller; to i provinsen Alicante , i Novelda, med 7 saker, og i Santa Pola med ytterligere 9 saker; og en annen i Corbera. Den siste folkehelserapporten gjenspeiler at sosialt samvær fortsatt er den hyppigste kilden til utbrudd.  Sosiale infeksjoner utgjør 67% av tilfellene, etterfulgt av smitte fått på arbeidsplassen med 18,6%, og resten fra andre områder. Etter aldersgruppe er flertallet av infeksjoner i utbrudd mellom 35 og 64 år, med 44,4% av totalen, etterfulgt av aldersgruppen mellom 15 og 34 år med 31,7%.   

Som vi vet er hyppigheten i Madrid ca 750 tilfeller pr 100.000 over en 14-dagers periode. Noen bydeler har endog over 1000. Som vi vet er grensen for karantene ved innreise til Norge satt til 20 pr 100.000. Ser vi på «våre» nærkommuner, har vi følgende tall: La Nucia 32,25, Alfaz 53,71, Benidorm 133,87, Altea 44,86, Finestrat 14,89, La Vila 69,22, Polop 20,14, Callosa 54,25.  Som vi ser er det kun Finestrat som ligger under grensen på 20.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler