Trump vil løpe linen ut

President Donald Trump sier at han er villig til å innføre toll på alle kinesiske goder som importeres til USA – hvis det skulle bli nødvendig. Den samlede verdien av kinesisk import ligger på 505 milliarder dollar.   – Jeg er klar til å gå til 500, sa Trump i et  intervju med CNBC. Referansen er til dollarbeløpet på kinesisk import til USA fra 2017. Til sammenligning eksporterte USA varer verdt 129,9 milliarder dollar til Kina. Så langt har USA innført toll verdt 34 milliarder dollar, og Kina svarte med samme mynt.

Skulle Trump iverksette trusselen om toll på all import vil ikke Kina være i stand til å gjengjelde, ettersom de ikke importerer på langt nær så mye fra USA. Bakgrunnen for Trumps reaksjoner mot Kina er i korthet følgende: Mye av handelsunderskuddet skyldes ulovlige subsidier fra kinesiske myndigheter. Dette for å konkurrere ut vestlige selskaper slik at de blir enerådende. I tillegg styrer de valutaen sin mot USD. Dette svekker også en naturlig handelsbalanse.

Videre tvinger de alle vestlige selskaper som skal eksportere til Kina til å inngå joint venture selskaper med kineserne der disse skal eie 51%. Så stjeler de teknologien og med myndighetenes støtte og penger, oppretter 2- 3 konkurrenter med lavere pris som til slutt utkonkurrerer originalen.  Det er den klassiske fremgangsmåten som Kina har brukt for å overta som verdens største produsent av varer.

Trump vil også innføre toll på biler og stål fra EU og Canada. Bakgrunnen er enkel:  USA ønsker at tollsatsene mellom landene skal være like. Det har de ikke vært til nå, fordi USA har hatt den mest markedsliberale økonomiske politikk i hele verden. Inntil nå.  Canada har eksempelvis 275% beskatning av meieriprodukter fra USA, mens USA har 12,5% andre veien. Når for eksempel EU har 10% toll på biler fra USA, mens USA har 2,5% toll på biler fra EU,  hvorfor tolker folk det da som å starte en handelskrig når USA innfører like tollsatser? Er det ikke heller snakk om en utligning? Det er argumenter som går hjem hos amerikanske velgere. Og Trump følger opp sitt slagord fra valgkampen: «America First».

USA vinner neppe så mye på dette, men Kina kommer trolig til å bli en gigantisk taper. Apple og andre store konsern har allerede siktet seg inn på de andre landene med billig arbeidskraft i Asia. Hele den kinesiske økonomien kan falle sammen som et korthus når industrigigantene drar sin vel for å slippe straffetoll. Land som kommer å vinne stort på denne konflikten er eksempelvis Filippinene, Malaysia , Taiwan og Thailand.

Noen frykter at Kina, som eier enorme mengder amerikanske statsobligasjoner, skal hevne seg ved å kaste disse ut på markedet. Det ville imidlertid svekke dollar og styrke yuan, noe som ytterligere vil ødelegge for Kina. USA har all sin utenlandske gjeld i dollar. Halveres dollarens verdi, er USAs formidable utenlandsgjeld halvert. Samtidig sitter Kina på verdens nest største beholdning av dollar som også har mistet halvparten av  sin verdi. Uansett vinner USA, men det kan bli svært urolige tider framover.

AV: TOM BJØRNØ

Relaterte artikler